Ēnu diena 12.02.2020
Ziemassvētku koncerts
>
Enģeļu egle
>
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums "Ceļā uz nākamo simtgadi" Jelgavas Tehnikumā
>
Vecāku sapulce
>

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā 21. novembrī noslēdzies profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu  profesionālās meistarības konkurss “Jaunais maiznieks 2019”. Par uzvarētāju kļuvusi Jelgavas Amatu vidusskolas 3. kursa audzēkne Justīne Jumīte.

Sveču kompozīciju veidošana Hercoga Jēkaba laukumā
>
Valsts svētki
>

Izstāžu zālē “Ķīpsala” no 8.novembra līdz 10.novembrim notika starptautiskā skaistumkopšanas izstāde ”Baltic Beauty 2019”. Izstādes laikā notika nozīmīgs profesionāļu konkurss “International Hairstyling Festival”, kas šogad jau 25 reizi pulcēja frizierus un frizieru skolu audzēkņus no Latvijas un ārvalstīm. 

Lāpu gājiens
>

 

 

Tiks veikta aptauja jauniešu vidū par Jelgavas pilsētu

Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno projektu “Jelgava jauniešiem II”, lai sasniegtu Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentā “Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2020. gadam” noteikto mērķu sasniegšanu ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni attīstībai, pilnveidojot un stiprinot starpinstitucionālo sistēmu darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni Jelgavā, nodrošinot jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un efektīvu pieejamo resursu izlietojumu.

Jelgavas Amatu vidusskolas programvadības metālapstrādes un darbgaldu iestatītāju specialitātes 1.kursa grupas audzēkņi Sergejs Šarkovs, Andrejs Sverčkovs un 3. kursa grupas audzēkņi Sandis Rudzītis, Endijs Soms ar skolotāju Valēriju Lagunu  no 2019.gada 6.oktobra līdz 2019.gada 20.oktobrim devās uz Portsmutas apmācības centru (IBD Solutions Limited).

Karjeras diena Garozas skolā
>
Karjeras diena Zaļeniekos
>
Karjeras diena
>

Godinot Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 160. dzimšanas dienu  14. septembrī Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās svinīgajā piemiņas brīdī pie J.Čakstes pieminekļa, kurā klāt bija arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.

2019. gada 7. septembrī Jelgavas Amatu vidusskolas Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāju specialitātes audzēkņi, pavāru specialitātes audzēkņi un skolotāji piedalījās inženierzinātņu svētkos, Tehnoloģiju un inovāciju festivālā MEHATRONS.

2. septembrī skolas aktu zālē tika atklāts jaunais mācību gads. Pasākums sākās ar svinīgu skolas karoga ienešanu, kas audzēkņiem ļāva izjust īpašo piederības sajūtu skolai.

LATVIJAS PIENA, MAIZES UN MEDUS SVĒTKI 2019
>
Mūsu audzēkņi piedalījās Eiropas Komisijas kampaņā "Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne" Jelgavā

Paldies pavāru specialitātes audzēkņiem Dmitrijam Lemesam, Timofejam Ļitvinko, Denisam Šaluham, Danielai Džuljetai Galviņai un skolotājām Ainai Tālumai un Ligitai Ziemelei par dalību Eiropas Komisijas kampaņā "Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne" Jelgavā

>

28. jūnijā ar laba vēlējumiem skolu absolvēja 131 audzēkņi - maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālisti, pavāri, konditori, programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāji, frizieri, pavāra palīgi, montāžas darbu atslēdznieki un projekta “Jauniešu garantijas” grupu vizāžisti, frizieri, šuvēji, pavāra palīgi, metinātāji. 

2019. gada 13. jūnijā mazumtirdzniecības komercdarbinieku 3. kursa audzēkņi kopā ar savu audzinātāju Larisu Karpovu devās mācību ekskursijā uz Līgatnes padomu laika bunkuru – projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros, ka arī apmeklēja Līgatnes Tīklu Parku un piedalījās pārgājienā ar gidu “Mežonīgā Līgatne”.

Jelgavas Amatu vidusskolas Tērpu izgatavošanas un stila speciālistu kursu audzēknes piedalījās Pārlielupes festivālā, kuru organizēja Jelgavas 4.vidusskolā. 

Vidusskolas izlaidums
>
Pilsētas svētku gājiens
>
Profesionālās izglītības iestāžu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2019"
>

9. maijā Jelgavas Amatu vidusskolas mazumtirdzniecības komercdarbinieku 3. kursa audzēkņi, grupas audzinātāja Larisu Karpova, piedalījās pasākumā “Eiropas dienas 2019” Raiņa parkā.


Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss ”SkillsLavia 2019” ir nozīmīgākais konkurss Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Konkursa laikā, kas šogad notiek no 7. maija līdz 10. maijam, noskaidrosies labākais jaunais speciālists, kā arī uzvaras gadījumā audzēknim būs iespējas pārstāvēt Latviju konkursos “WorldSkill” un “EuroSkills”. Mūsu skolas audzēkņi šogad piedalās divās konkursa nominācijās. Kristiāna Mališeva, topošā šuvēja, piedalās “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” konkursa nominācijā “Tērpu izgatavošana”, bet Māris Lešinskis, frizieru 3. kursa audzēknis piedalās “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Friziera darbi”.

Baltā galdauta svētki 2019
>
Uzņēmēju dienas 2019
>

2019. gada 17. martā ēdināšanas pakalpojumu specialitātes grupas audzēknis Ivoļijs Kovaļenko, konditoru grupas audzēkne Karmena Silvija Zaķe, skolotājas Madara Preimane un Gundega Ziediņa un komercdarbības specialitātes divas audzēknes Everita Puka un Sabīne Krūzberga Erasmus+ projekta ietvaros devās uz mācību praksi Itālijas pilsētā Como.

Jelgavas Amatu vidusskolas komanda: Elīna Kiseļova, Elvita Agnija Čikute, Kristīne Stankovska, Tomass Senkevicins, Dāvids Misiņš un Dmitrijs Lemess kopā ar skolotājām Larisu Karpovu un Ligitu Ziemeli un sadarbības partneriem no Spānijas Heliopolis skolas no 7.līdz 14. aprīlim piedalījās projekta noslēguma sagatavošanā Parīzē Santos Dumont profesionālajā vidusskolā.

Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS 1 kursa audzēkņi Laura Škutāne un Kristaps Vinters, 2. kursa audzēknis Dmitrijs Lemess un 3. kursa audzēknis Reinis Gūtmanis kopā direktora vietnieci Ligitu Melngaili un profesionālo priekšmetu skolotāju Ligitu Ziemeli no 2019.g. 17-22. martam piedalījās INTERNATIONAL CULINARY AND SERVICE COMPETITION 6th Wellness & Zero Waste Casargo, Itālijā.

2019. gada 27. martā mazumtirdzniecības komercdarbinieku 3. kursa audzēknes Sindija Rūnika un Elīna Kiseļova piedalījās starptautiskajā konkursā “Learn, Know, Do, Can, Show” nominācijā “Jaunais komercdarbinieks”, kuru organizēja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.

Jelgavas Amatu vidusskolas šūšanas specialitātes audzēknes Evelīna Strelēviča un Kristiāna Mališeva  21.03.2019.-22.03.2019. piedalījās Klaipēdas Tehnoloģiju mācību centra organizētajā konkursā “Mana jūra viļņos 2019”.

19. martā Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās Frankafonijas pēcpusdienā, ko organizēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Valodu katedra.

ERASMUS mobilitātes apmaiņas programmas ietvaros uz Franciju, Parīzes modes profesionālo skolu Lycee Marie Laurencin šogad laikā no 09.03.2019. līdz 23.03.2019. devās Tērpu stila speciālistu skolotāja Silvija Reihmane un 2. kursa audzēknes Alise Ivanova un Nadīna Mironova, un Jauniešu garantijas Apģērbu konstruēšanas un modelēšanas specialitātes audzēkne Jana Skuja.

Laika posmā no 17. februāra līdz 3. martam audzēkņi Daniels Žaks, Judīte Čekstere un Laura Anda Rudzīte piedalijās ERASMUS+ projekta ietvaros “Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā” , Anglijā, Portsmouth.

14. februārī Jelgavas Amatu vidusskolā notika erudīcijas konkurss ”Erudīts 2019“, kuru organizēja skolas Izglītojamo pašpārvalde. Audzēkņiem bija iespēja parādīt savu erudīciju par tēmām, kas saistās ar Latviju un Jelgavu, pārbaudīt savas zināšanas latviešu valodā un vēsturē, kā arī pierādīt grupas atjautību.

>
2019. gada 12. februārī mazumtirdzniecības komercdardarbinieku 3. kursa audzēkņi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuru vadīja Eiropas Brīvprātīgā projekta dalībnieki

Sadarbība ar “ERASMUS +” programmu Eiropas brīvprātīgā darba projektu “Open Eyes” 2019. gada 12. februārī mazumtirdzniecības komercdardarbinieku 3. kursa audzēkņi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuru vadīja Eiropas Brīvprātīgā projekta dalībnieki: Rocco no Itālijas un Tania no Ukrainas. Šajā nodarbībā audzēkņi iepazinās ar ERASMUS + iespējām, kultūru daudzveidību, Eiropas iespējām, kā arī jauniešu ikdienu. Projekta gaitai var sekot līdzi Facebook ej.uz/OpenEyesProject

Ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu AHK laikā no 5.11. līdz 31.12.2018. organizēja un koordinēja projektu, kura mērķis bija veicināt sadarbību starp profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem darba vidē balstītu mācību īstenošanā metālapstrādes jomā.

No 21.01.-25.01. 2019. ēdināšanas pakalpojumu specialitātes Pavārs audzēkņi strādāja Santos Dumont profesionālajā vidusskolā.

Jelgavas Amatu vidusskola ir UNESCO Associated Schools Network dalībniece un  tāpēc mēs bieži dodamies uz dažādām valstīm apmaiņas programmās.

Izlaidums "Jauniešu garantijas" grupās

10. janvārī Jelgavas Amatu vidusskolā "Jauniešu garantijas" grupās saņēma apliecības frizieru, vizāžistu, konditoru, pavāru un metinātāju specialitātes.

>
Ziemassvētku pasākums
>

2018.gada 14.decembrī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros Jelgavas Amatu vidusskolas montāžas darbu atslēdznieku 1. un 3. kursa, kā arī CNC 1. un 2. kursa audzēkņi apmeklēja uzņēmumu Olainē “Dinair Filton”.  “Dinair Filton” ir Zviedrijas uzņēmuma” Dinairs Group” meitas uzņēmums,  kurš dibināts  2006.gada 8.februārī. 

Mūsu skolas meiteņu komanda piedalījās profesionālās izglītības sporta kluba AMI rīkotajās 29. sporta spēļu sacensībās dambretē jaunietēm, kuras notika š. g. 12. decembrī Saldus tehnikumā.

Eņģeļu egle

4. decembrī Driksas ielas gājēju posmā tika iedegta labdarības akcijas “Eņģeļu egle”, kā atgādinājums un aicinājums ikvienam dalīties  ar labiem darbiem un sirds mīlestību. “Eņģeļu egles” iedegšanas pasākumā  piedalījās arī  Amatu vidusskolas ESF “Jauniešu garantijas” pavāru palīgu grupas audzēkņi, skolotāja Madara Preimane un  iepriecināja visus ar  karstu tēju un saldiem našķiem, kurus  sarūpēja pavāru 3. kursa audzēkņi. 

>


Jelgavs Amatu vidusskolas komanda skolas direktores Edītes Bišeres vadībā no 2018.g. 26.novembra līdz 1.decembrim piedalījās projekta 2.kārtā, kas norisinājās Spānijā, Seviļas pilsētas mācību centrā HELIOPOLIS.

No 29. novembra līdz 1. decembrim Ķīpsalā notika  Baltijā lielākā starptautiskā metālapstrādes un mašīnbūves izstāde "Tech Industry 2018", kurā ar savu stendu piedalījās arī Jelgavas Amatu vidusskola.

>

21.novembrī Jelgavas Amatu vidusskolā viesojās AFOL COMO (Itālija)  pavāru grupas audzēkņi un pedagogi. Sadraudzības ietvarā tika organizētas Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru specialitātes audzēkņu un Komo profesionālās vidusskolas audzēkņu meistarklases ēdienu gatavošanā – “Lombardijas reģiona nacionālā virtuve”.  

>

21.novembrī sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi tikās ar  stāstnieci no Zviedrijas,  Meg  Nomgard,  kura 2016.gadā ieguva Zviedrijas UNESCO balvu par centieniem nostiprināt un attīstīt  nemateriālo kultūras mantojumu Zviedrijā

Ugunszīmes veidošana
>
Latvijas simtgadei veltīts pasākums skolā
>
Lāpu gājiens
>
Jauniešu garantijas izlaidums
>
Karjeras dienas Zaļeniekos
>
Elīna Skrindževska izcīna zelta godalgu modes tehnoloģiju konkursā Eiropā
>
EuroSkills 2018 noslēguma ceremonijas fotogalerija pieejama VIAA Flickr kontā.
AMI rudens kross

Mūsu skolas meiteņu komanda piedalījās AMI sporta kluba rīkotajās rudens krosa sacensībās, kuras norisinājās šā gada 27.septembrī Ogres tehnikuma Vecbebru parkā.
Skolas komandā startēja – A.Endzele, V.Višņa, D.Zaula, R.Zvirgzdiņa, V.Pauloviča, D.Griba.
Labākais rezultāts- Diānai Zaulai.

     Kopš 2000. gada 22. septembra  Latvijā un Lietuvā ir oficiāli atzīmējams datums – Baltu vienības diena. Šai samērā nesenajai tradīcijai pamatā viduslaiku vēstures notikums – kauja pie Saules, kurā – lietuvieši jeb žemaiši un zemgaļi Saules kaujā 1236. gada 22. septembrī sakāva apvienoto krustnešu karaspēku, kuri alka turpināt laupīt un postīt Zemgaļu un Lietuviešu zemi. 

>

2018. gada 8. septembrī Jelgavas Amatu vidusskolas metālapstrādes specialitāšu audzēkņi, pavāru specialitātes audzēkņi un skolotāji piedalījās Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra organizētajā Metāla dienā ar devīzi “Metāla ceļš” Pils salā.  

>

3. septembrī ar skolas aktu zālē tika atklāts jaunais mācību gads. Pasākums sākās ar svinīgu skolas karoga ienešanu, kas audzēkņiem ļāva izjust īpašo piederības sajūtu skolai. 

>

1.septembrī aģentūra ”Kultūra” organizējamācību gada atklāšanas pasākumu ZinīBUMS. Apmeklētāji tika aicināti darboties, skatīties, uzzināt un izmēģināt sevi dažādās aktivitātēs.

>
XVIII Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki

24. augustā aģentūra ”Kultūra” organizēja “XVIII Vispārējos Latvijas Piena, Maizes un Medus svētkus. Jelgavas Amatu vidusskolas Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu 2. un 4. kursa audzēkņi (pedagogs G. Briede) sadarbībā ar Maiznieku biedrību (izpilddirektore G. Duka) “Piena, Maizes un Medus svētkos” organizēja maizes degustāciju - konkursu “Jubilejas maize Zemgalē- 2018”, kā veltījumu Latvijas 100gadei un Latvijas Maiznieku biedrības 25 gadu jubilejai, kā arī  pasākuma  apmeklētāji tika cienāti ar  skolas audzēkņu ceptajiem svētku kliņģeriem.

Paldies audzēkņiem un skolotājai Guntai Briedei par darbu!

>
Mums rūp jauniešu drošība!
Izlaidums
>
Vidusskolas audzēkņu izlaidums
>
Pilsētas svētku gājiens
>

Mūsu skolas futbola komanda piedalījās Kurzemes, Zemgales reģiona ”AMI” sporta kluba organizētajās minifutbola sacensībās, kas norisinājās Saldū šī gada 9. maijā.

Laika posmā no 20.04.2018. līdz 20.05.2018. mazumtirdzniecības komercdarbinieku audzēknes E. Puka, S. Krūzberga, K. Stankovska skolotāja L. Karpova, kā arī maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu 3. kursa audzēkņi R. Šenks un J. Čekstere, skolotāja O. Smirnova-Žibule  piedalījās ERASMUS + projekta ietvaros “Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālā pilnveide un audzēkņu prakse Eiropā” Nr. 2016-1-LV01-KA102-022436, Itālija COMO. 

Radi rādi, raidi 2018
>

11. maijā Jelgavas Amatu vidusskolas Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāju grupas audzēkņi Sandis Rudzītis un Artis Višņa piedalījās  PIKCK Kuldīgas Tehnikuma noslēguma pasākumā “Rotas Latvijai” Mežaparkā, Rīgā, kur tika uzstādītas Kuldīgas Tehnikuma audzēkņu izgatavotās koka skulptūras. 

9. maijā Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās Eiropas dienā , Uzvaras parkā Jelgavā. Mazumtirdzniecības komercdarbinieki (skolotāja Larisa Karpova) pasākuma apmeklētājiem piedāvāja zināšanu pārbaudi par Eiropas Savienību, kā arī tika aicināti kopīgi veidot plakātus ar vēlējumiem Latvijas 100.

8.maijā Jelgavas Amatu vidusskolas tērpu stila speciālistu grupu audzēknes (skolotāja Dita Danele un Silvija Reihmane), viesmīļu grupas audzēknes (skolotāja Madara Preimane) un pavāru grupas audzēkņi (skolotāja Aina Tāluma) piedalījās Jelgavas Latviešu biedrības organizētajā pasākumā “Franču šarms Jelgavā”.  

Balto galdautu pasākums sadarbībā ar pilsētas bibliotēku
>
Uzņēmēju dienas 2018
>

Gardas ezera Lombardijas Konsorcijas (Itālija) uzaicināja laikā no 24.aprīļa līdz 1. maijam Jelgavas Amatu vidusskolas Izglītojamo pašpārvaldes audzēknes – Valēriju Mašonsku, Justīni Jumīti un Karīnu Jermolājevu apmeklēt Gardas ezera teritoriju un iepazīties ar brīvā laika pavadīšanas iespējām  Itālijā pie Gardas ezera. Gardas ezera apkārtne apbūra ar brīnišķīgiem dabas skatiem - kalni, stāvas kraujas, ziedoši koki un krūmi un tā visa pakājē dzidri zils Gardas ezers un putnu dziesmas.

Ir noslēdzies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētais nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2018, kurā noskaidroti 60 laureāti 20 dažādos profesionālo prasmju konkursos.

27., 28. aprīlī skolas audzēkņi un skolotāji strādās  izstādē "Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018", prezentējot skolā apgūstamās profesijas, kā arī nodrošinot  Erasmus +   starpskolu stratēģiskās partnerības projekta ar dalībskolām no Francijas, Latvijas un Spānijas, rezultātu prezentāciju.

2018. gada 27. decembrī apritēs 135 gadu, kopš dzimis latviešu rakstnieks, atdzejotājs Edvarts Virza, kura vārds un darbi  pēc Otrā pasaules kara tika noklusēti vairāk nekā četrdesmit gadu.

Jelgavas Amatu vidusskolas jauktais koris «Riti» piedalās Jelgavas apriņķa koru skatē
>

Mūsu skolas florbola komanda piedalījās AMI sporta kluba rīkotajās florbola sacensībās, kuras norisinājās 4. aprīlī Saldū. 

Dalība profesionālās izglītības iestāžu erudīcijas konkursā 28.03.2018. “Erudīts 2018.” Jelgavas Tehnikumā
>
Santos Dumont viesmīlības nozares un ekonomikas vadības vidusskolas pavāru grupas audzēkņu prakse Jelgavas Amatu vidusskolā 18.03.2018. - 24.03.2018.
>

Dalībskolas - Santos  Dumont viesmīlības nozares un ekonomikas vadības vidusskolas (Francija) ,IES HELIOPOLIS (Spānija) un  Jelgavas Amatu vidusskolas (Latvija) grupas audzēkņi 18.03.2018. - 24.03.2018.

Dalība Jelgavas Skolēnu domes organizētajā 22.03.2018. konkursā “Dipadu-Dapadu” Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
>

14.03.2018 notika Jauniešu garantijas grupu izlaidums, kur kvalifikāciju ieguva kopumā 34 audzēkņi.

Apsveicam labākos skolas olimpiādēs!

 


Latviešu valodā: 
Rūta Zvirgzdiņa
Karmena Gvena Buža
Everita Puka
1.vieta
2.vieta
3.vieta

Matemātikā:
Ņikita Astalovskis
Justīne Jumīte
Diāna Zaula
Elīna Ahmedčika
1.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta

Angļu valodā:
Ulrihs Rēdmanis
Dāvids Misiņš
Tomass Senkevisins
1.vieta
2.vieta
3.vieta

Vēsturē:
Sabīne Vanaga
Eva Rumpe
Jeļizaveta Sjomkina
1.vieta
2.vieta
3.vieta

Šogad 8. februārī mūsu skola piedalījās "Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiadē volejbolā meitenēm". Mūsu skolu pārstāvēja: Alise Endzele, Nadīna Nikola Matute, Karīna Jermolajeva, Ketrina Libaņova,Elīna Ahmedčika un Elvīra Bāliņa. Astoņu komandu vērtējumā mūsu meiteņu komanda ieguva 3.vietu!

Valentīndienas balle

Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS 3. kursa audzēknis Ernests Rovans Bolmanis  2018. g. 26.janvārī piedalījās nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills Latvia 2018.pusfināla darba uzdevums tematiskās grupas  “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Ēdināšanas pakalpojumi” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu specialitātes VIESMĪLIS 1. kursa audzēkne Jekaterina Kaupuža 2018. g. 26. janvārī piedalījās nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills Latvia 2018. pusfināla darba uzdevums tematiskās grupas  “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Ēdināšanas pakalpojumi” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Vispārizglītojošo priekšmetu olimpiāžu grafiks 2017./2018. mācību gadā.

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Latviešu valoda un literatūra   Latviešu valodā    8.00      30.01.2018. Latviešu val. kab.      
Angļu valoda         Angļu valodā 10.15      02.02.2018.   Angļu val. kab.
Matemātika   Matemātikā 8.00    30.01.2018.  Matemātikas kab.      
Vēsture     Vēsturē 11.40    31.01.2018. Vēstures kab.    

Ziemassvētku pasākums
>
Jauniešu garantiju grupu izlaidums
>
Franču audzēkņi viesojas Jelgavas pilsētas Domē
>
Eņģeļu egle
>
Tech Industry 2017
>
18. novembris Hercoga Jēkaba laukumā
>
Valsts svētki Jelgavas Amatu vidusskolā
>
Karjeras diena Jelgavas 6. vidusskolā
>
Pirmo kursu iesvētības
>

Vairāku dienu garumā Jelgavas Amatu vidusskolas maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu un konditoru grupu audzēkņi savu pedagogu Guntas Briedes un Olgas Smirnovas vadībā sadarbojās ar franču pedagogu Abel Leter un nākamajiem maizniekiem, konditoriem nacionālo un tradicionālo maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanā.

Jauniešu garantijas audzēkņu izlaidums
>
Apsveicam Elīnu Skrindževsku ar veiksmīgu piedalīšanos starptautiskā konkursā " WorldSkills Abu Dhabi 2017"
>
"Siera kluba" meistarklase
>

Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS audzēkņi Pasaules lielākās mācību stundas ietvaros piedāvā prezentāciju par Kurzemes - Zemgales  ēšanas tradīcijām hercoga Jēkaba laikā 16 gs.

Karjeras nedēļā Jelgavas Amatu vidusskolā
>

Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS audzēkņu PIENA CEĻŠ

2015. gada 15. jūnijā Jelgavas pilsētas domē parakstīts trīspusējs sadarbības līgums starp SIA „Latvijas piens”, Jelgavas pilsētas domi un Jelgavas Amatu vidusskolu. Līguma mērķis ir veicināt Amatu vidusskolas jauno speciālistu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un nodarbinātības iespējas nākotnē. Līgums atbalsta „Latvijas Piens” korporatīvās sociālās programmas īstenošanu, kas sniegs konkrētu atbalstu Jelgavas Amatu vidusskolas attīstībai.

Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 158. dzimšanas diena
>
Metāla svētki
>
"Zinī Bums" 2017
>
1. septembris Jelgavas Amatu vidusskolā
>

Godājot latviešu nacionālās ēdienkartes tradicionālos piena, maizes un medus produktus, Jelgavā š. g. 26. augustā norisinājās “Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki 2017”, kurā aktīvi līdzdarbojās Jelgavas Amatu vidusskolas Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu grupu audzēkņi (grupu audzinātāja G. Briede) un vieslektors B. Šaperons.

Kartupeļu ceļš Jelgavā - Jelgavas īpašā ēdiena "Hercoga bura" baudīšana Jelgavas Amatu vidusskolā
>
Ruel-Malmezones (Francija) delegācijas vizīte Jelgavas Amatu vidusskolā
>
Izlaidums
>

Šā gada 15.jūnijā Jelgavas Amatu vidusskolā kvalifikācijas eksāmenu izglītības programmā „Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju “Atslēdznieks ” kārtoja seši uzņēmuma  SIA “Dinex Latvia” darbinieki. Viņi bija pieteikušies ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmenam, kuru nokārtoja ļoti profesionāli.

Jelgavas Amatu vidusskolā 12. jūnijā notika meistarklase “Mūsdienu tendences desertu gatavošanā un pasniegšanā”. Piedalījās mūsu skolas Jauniešu garantijas skolēni no Viesmīļu un Konditoru grupām kopā ar skolotājām Elīnu Legzdiņu, Madaru Preimani un Olgu Smirnovu, un no Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolēni.

Valdekas pils svētki - baronam fon der Recke 200.
>
Jelgavas Amatu vidusskola piedalās pilsētas svētku gājienā.
>
Izlaidums
>

2017.g. 2. maijā ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 4 audzēknes un skolotāja Ligita Ziemele un komercdarbības specialitātes 4 audzēknes un skolotāja Ligita Melngaile ERASMUS+ projekta ietvaros devās uz mācību praksi Itālijas pilsētā Como. 

3. un 4. maijā Klaipēdas Tehnoloģijas un biznesa skolā, Lietuvā notika starptautiskais konkurss  apģērbu izgatavošanā “My Sea in Waves 2017”. 

Simpozijas laikā “Kuldīgas Tehnoloģijas un tūrisma tehnikuma” izgatavoja koka skulptūras “Likteņdārza” bērnu laukumam.  Sadarbībā ar Kuldīgas tehnikumu mūsu skolas metālapstrādes audzēkņi, skolotājs Mārtiņš Ziemelis,  trīsmetrīgajam  koka samam  izveidoja no metāla ūsas un acis. 

Eiropas diena 2017
>
Baltā galdauta svētki
>
Uzņēmēju dienas 2017
>
Professionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošā pasākuma "RADI, RĀDI, RAIDI! 2017" 27.04.2017. Jelgavas kultūras namā.
>

Valsts izglītības attīstības aģentūra  no 19. – 22. aprīlim organizēja nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem  “SkillsLatvia 2017”.

Jelgavas Amatu vidusskolas Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu 3. kursa audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Guntu Briedi 19. aprīlī rosīgi iesaistījās skolas teritorijas sakopšanas darbos.

11. aprīlī frizieru 2. kursa audzēknes Sindija Zelča, Lolita Degtjarova, Jolanta Fiļimonova piedalījās reģionālajā skolēnu skatuves runas konkursā, kas norisinājās Zaļenieku kultūras namā.

2017.g. 4. martā no ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 2 audzēkņi ar 2 audzēknēm no “Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu ” specialitātes kopā ar skolotāju Elīnu Legzdiņu ERASMUS+ projekta ietvaros devās uz mācību praksi Anglijā pilsētā Portsmouth.

Vienmēr esmu apbrīnojusi mūsu bērnu un jauniešu varēšanu, skolotāju prasmi, radošumu un pacietību nodot savas zināšanas jauniešiem. To šodien apliecināja Amatu vidusskolā notiekošā tērpu skate “ Latvijas toņi un pustoņi”.


Jauniešu garantiju grupu izlaidums
>

No Jelgavas Amatu vidusskolas piedalijās:
Sindija Zelča ar darbu "Aspazija. Izjūtas. Sindija"
Zane Ozola un Dace Kārkliņa ar darbu "Meklēkumi un atradumi Edvarta Virzas poēmā "Straumēni""

2017. gada 7. martā  Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru un viesmīlības specialitāšu skolēni  pēc Franču institūta direktora Gilles Bonnevialle uzaicinājuma piedalījās GOOD FRANCE  pasākuma atklāšanā Francijas vēstniecībā ar pavārmākslas  izstrādājumu prezentāciju.

2017. gada 24. februārī Jelgavas Amatu vidusskolā norisinājās profesionālās izglītības iestāžu skaistumkopšanas pedagogu profesionālās pilnveides semināra cikls (I daļa).

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) februāra beigās organizēja  jauno profesionāļu meistarības konkursu reģionālo pusfinālu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apgūst pavāra un viesmīļa profesijas. 

Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS audzēkņi un skolotāja Ligita Ziemele  mācību gada 1 semestrī iesaistījās vides organizācijas “Homo ecos”  projektā “Dalīsim brālīgi?” Skola.

Valsts izglītības attīstības aģentūra Jauniešu garantijas projekta ietvaros 2017.g. 8. februārī organizēja meistarklasi profesionālās izglītības kompetences centrā Rīgā, lai informētu jauniešus par jaunākajām tendencēm viņu izvēlētajā profesijā.

8.februārī  Jelgavas Amatu vidusskolas Restorāna pakalpojuma viesmīļu grupas skolēni piedalījās „Kafijas pagatavošanas un pasniegšanas mākslas. Bezalkoholisko kokteiļu mūsdienīga pagatavošana un pasniegšanā” meistarklasē, kura notika Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. 

Ziemassvētku koncerts Jelgavas Amatu vidusskolā
>
Mūsu skolas komandai, kā spēles uzvarētāiem, 16. dececembrī bija iespēja  viesoties Gaisa spēku aviācijas bāzē Lielvārdē.

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi tika aicināti ņemt dalību starptautiskajā Invalīdu dienai veltītajā pasākumā  “Ar sauli sirdī”  02.12.2016., kurš notika Jelgavas 4.vidusskolā.

Skolēni piedalās Eņģeļu egles iedegšanā
>
Skolēni piedalās Hercoga Jēkaba laukumā notiekošajā ugunszīmju izstādē
>
Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts skolas svinīgais pasākums
>
Lāčplēša dienas lāpu gājiens
>

19.oktobrī norisinājās pirmais kokteiļu konkurss studentiem Monin Junior Cup 2016, kurā piedalījās 20 studenti no 9 profesionālajām skolām - Jelgavas, Ogres, Jūrmalas, Rīgas, Valmieras, Smiltenes, Venstspils un Kandavas. Studentiem bija jāpagatavo oriģināls bezalkoholisks kokteilis, kuru vērtēja profesionāla žūrija.

14. oktobrī  Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās piedzīvojumu un izaicinājumu spēlē „Jaunie Rīgas sargi”.
>
Karjeras dienas
>
Skolotāju diena
>
Jāņa Čakstes 157. gadadiena.
>
Metāla svētki 2016
>

7. septembrī “Jauniešu garantijas” viesmīļu grupas audzēkņi piedalījās “Rīga Food 2016” izstādē, Ķīpsalā. 

ZinīBUMS pasākuma laikā Jelgavas Amatu vidusskolas mazumtirdzniecības komercdarbinieku  3. kursa audzēknes, audzinātāja Ligita Melngaile  un  ESF “Jauniešu garantijas” šuvēju grupas audzēknes, skolotāja Gaļina Zvaigznone , atraktīvi iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar mazumtirdzniecības komercdarbinieka un tērpu stila speciālista specialitātēm. 

1. septembris
>

Jau ceturto reizi Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās Pienu paku laivu regatē. 

Jelgavas Amatu vidusskolas jaunieši no maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu 2. un 3. kursa , skolotāja Gunta Briede, pavāru 3. kursa, skolotāja Ligita Ziemele, viesmīļu grupas, skolotāja Elīna Bolmane  un vieslektors no Francijas Bruno Šaperons 27. augustā piedalījās “Piena , maizes un medus svētkos”.

   2016.g.2.jūnijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika otrais Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošās meistarības ''Belcolade'''šokolādes konkurss ''Pasaules Astotais brīnums Latvijā''. Konkursu organizēja: SIA "Puratos Latvia" sadarbībā ar Latvijas Maiznieku biedrību (LMB) un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu.

Profesionālās izglītības balvas "MĒS MĀCĀMies" video

     No 2016.g. 15.maija līdz 28.maijam ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 4 audzēknes un 2 skolotājas projekta Erasmus + ietvaros strādāja un mācījās  Portsmutas ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos.

     27. maijā kultūras namā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pieņēma Jelgavas pilsētas skolu audzēkņus un izteica pateicību par panākumiem mācībās un godalgotām vietām olimpiādēs. Uz pieņemšanu tika uzaicināti arī mūsu skolas konkursu uzvarētāji:

     Jelgavas Amatu vidusskolas skolēni un skolotāja no 8.maija līdz 13.maijam devās pieredzes apmaiņas projektā uz  Pērnavas profesionālās izglītības centru (Igaunija), kur kopā ar Keudas profesionālo koledžas (Somija) jauniešiem un skolotājiem praktiskās darbnīcās piedalījās  konditorejas  un ēdienu gatavošanas meistarklasēs. Tas notika Nordplus Junior 2015 programmas finansētā  projekta “Skolēnu pieredzes apmaiņa sadarbības attīstībai un stiprināšanai profesionālajā izglītībā” ietvaros.

Jelgavas Amatu vidusskolas Talanti
>

   11. maijā Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās Zemgales reģiona profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošajā pasākumā “Radi, rādi, raidi 2016”, kura   mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestāžu jauniešu dalību latviešu tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilnveidē. Pasākums notika Jelgavas tehnikumā  un priekšnesumus vērtēja žūrija.

   Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi 9. maijā  kopā ar citām Jelgavas pilsētas skolām Uzvaras parkā  atzīmēja Eiropas dienu. Interesenti  varēja  piedalīties radošajās darbnīcās, kā arī pārbaudīt  savas zināšanas par Eiropas valstīm.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Restorānu servisa skolu 28. aprīlī, organizēja fināla konkursu 2016. gada Latvijas labākā jaunā pavāra un viesmīļa noskaidrošanai. Konkurss tiek organizēts, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību, popularizētu pavāra un viesmīļa profesijas, kā arī veicinātu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

   Atzīmejot  Latvijas neatkarības atjaunošanu,  Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi nolika ziedus pie Jāņa Čakstes pieminekļa un pēc tam devās  uz Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas un mākslas studijas ”Mansards” pagalmu, lai kopā ar Jelgavas Amatu vidusskolas kaimiņmiem  no  Zinātniskās bibliotekas,  mākslas studijas “Mansards”, modes nama “Tēma”, salona “Ajurveda” un  viesiem svinētu Baltā galdauta svētkus.

   29. un 30. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās “Uzņēmēju dienās 2016”.  Pasākumā audzēkņi prezentēja skolā apgūstamās specialitātes, kā arī demonstrēja savu profesionalitāti  un meistarību veidojot frizūras un meikapu modelēm no modes salona “Tēma”.

2016. gada 22. aprīlī uzņēmumā SIA “DINEX LATVIA” Jelgavas Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere prezentēja darba vidē balstītu izglītību piecu Centrālāzijas valstu atbildīgo pārvaldes institūciju 23 pārstāvjiem, kuri bija ieradušies darba vizītē Latvijā. 

Lielā Talka Jelgavas Amatu vidusskolā
>

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi 19. aprīlī piedalijās Jauno līderu organizētajā pasākumā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā "Izgaršo profesiju".

13. aprīlī  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā norisinājās profesionālās meistarības konkurss ‘’Jaunais komercdarbinieks’’, kurā piedalījās Latvijas profesionālo izglītības iestāžu jaunieši.

Jelgavas Amatu vidusskolas skolēni tika pie «LMT Autosporta akadēmijas» dāvinātā kartinga
>

11. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolu apmeklēja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža, lai pateiktu paldies konditoru 3. kursa audzēkņiem, skolotāja Olga Smirnova, pavāru specialitātes audzēkņiem, skolotāja Aina Tāluma un viesmīļu specialitātes audzēkņiem, skolotāja Elīna Bolmane par ieguldīto darbu 2. maija pasākumā Jelgavas Kultūras namā, kur notika svinīgs atklāšanas pasākums „Jelgava – Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016”. 

Laikā no 2. līdz 9. aprīlīm mūsu skolā pieredzes apmaiņā bija ieradušies 12. audzēkņino BTP CFA Rueil - Malmaison metālapstrādes centra Francijā. 

7. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolas teātra pulciņš, skolotāja Velga Launaga, piedalījās profesionālo izglītības iestāžu Mazo formu uzvedumu konkursa otrajā kārtā, kas notika Rīgas Amatniecības vidusskolā.

Jau trešo reizi mūsu skolas ēdināšanas pakalpojumu nodaļas pavāru un viesmīļu specialitātes audzēkņi piedalījās Gran Trofeo Doro 2016 konkursā Itālijas pilsētā Brešā.

1. aprīlī Rīgā Skonto hallē notika kārtējais Atklātais Latvijas frizieru čempionāts Expo Beauty. Mūsu skolu šajā pasākumā pārstāvēja pieci audzēkņi no frizieru 3. kursa, kurus konkursam gatavoja skolotāja Ināra Zutere. 
NORDPLUS junior Somijas un Igaunijas profesionālo skolu audzēkņu prakse Latvijā
>

Jelgavas Amatu vidusskolā 2016. gada 28. janvārī Erudītu konkursā sacentās astoņu grupu audzēkņi. Audzēkņu atbildēja uz visaptveroši sagatavotu jautājumu klāstu par Eiropas Savienību, Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, kā arī dažādiem jautājumiem par Jelgavu.

"Jauniešu garantijas" projekta Atslēdznieku specialitātes izlaidums
>
Ziemassvētku sagaidīšana skolā
>

Jelgavas Amatu vidusskolas 11 audzēkņi, kuri apguva "Jauniešu garantijas" projektā ārodizglītības programmu metālapstrādē,   ir sekmīgi nokārtojuši  kvalifikācijas eksāmenu un ieguvuši atslēdznieka kvalifikāciju. Ar Jauno gadu jaunie speciālisti sāks strādāt Jelgavas un citu Latvijas pilsētu metālapstrādes uzņēmumos. 

Šajā konkursā Jelgavas Amatu vidusskolu pārstāvēja divas Tērpu stila specialitātes 2 kursa audzēknes : Lauma Beļska – nominācijā „ Tērpu dizains” un Emīlija Štolcere – nominācijā  „ Tērpu izgatavošana”. 
Šajā mācību gadā mūsu skolā mācības uzsāka jaunieši ,kas 1 gada laikā vēlas kļūt par PAVĀRIEM.
24. novembrī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis ar dzīvesbiedri Ivetu Vējoni apmeklēja Jelgavas Amatu vidusskolu.
>
Septiņi audzēkņi no Datorizētās ciparu programmas vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāju specialitātes kursa un divi audzēkņi no Montāžas darbu atslēdznieku specialitātes kursa  laikā no 15.oktobra  līdz 21.oktobrim devās apmaiņas braucienā uz  BTB CFA Rueil Malmaison  apmācības centru Francijā. 
13. un 14. oktobrī Jelgavas Amatu vidusskolas durvis bija atvērtas visiem Karjeras dienas interesentiem.
14.septembrī apritēja  156 gadi, kopš dzimis Latvijas Valsts pirmais prezidents Jānis Čakste. Pieminot šo notikumu, Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi nolika ziedus pie Jāņa Čakstes pieminekļakā un  konditoru 3.kursa audzēkņi cepa svētku klinģeri  pirmā prezidenta atceres sarīkojumam  Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
        5. septembrī Jelgavas Amatu vidusskolas Ciparu programmas vadības darbagaldu iestatītāju specialitātes audzēkņi un Montāžas darbu atslēdznieku specialitātes audzēkņi piedalījās pasākumā “Metāla svētki Jelgavā 2015”, kuru organizēja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs. 
Šonedēļ Jelgavas Amatu vidusskolā 29 audzēkņi ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenus specialitātē un  ieguvuši profesionālo kvalifikāciju. Eksāmenu rezultāti liecina par teicamām sekmēm, lieliskām kompetencēm, kuras ir iegūtas mācoties skolā un apgūstot profesijā nepieciešamās zināšanas un prasmes. 
10 viesmīļi, 10 grāmatveži un 9 datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāji varēs uzsākt savu profesionālo karjeru dažādos Jelgavas un Latvijas uzņēmumos.
Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalijās apmaiņas braucienā uz Santas Dumontas liceju, Saint-Cloud pilsētā Francijā.
>
2015. gada 29. augustā Jelgavā pirmo reizi Latvijā četru reģionu konkursā „SIERA UN MAIZES SVĒTKU SĀĻĀ TORTE” piedalījās Jelgavas amatu vidusskolas pavāru 2. kursa audzēknes Viktorija Petričica, Eva Rumpe un skolotāja Ligita Ziemele
Jelgavas Amatu vidusskolas maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu 2. kursa visi audzēkņi pedagoga Guntas Briedes vadībā, sadarbībā ar franču vieslektoru Bruno Šaperonu 29. augustā Piena, maizes un medus svētkos prezentēja dažādus maizes izstrādājumus, izveidojot Bērnu beķereju.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
>
Jelgavas Amatu vidusskolu absolvējuši 182 audzēkņi šādās specialitātēs: montāžas darbu atslēdznieki, pavāru palīgi, frizieri, konditori, pavāri, maizes un miltu izstrādājumi speciālists, datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs, tērpu stilists, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, kā arī frizieris un vizāžists pēc vidusskolas.
Pēdējais zvans
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem