Šogad 8. februārī mūsu skola piedalījās "Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiadē volejbolā meitenēm". Mūsu skolu pārstāvēja: Alise Endzele, Nadīna Nikola Matute, Karīna Jermolajeva, Ketrina Libaņova,Elīna Ahmedčika un Elvīra Bāliņa. Astoņu komandu vērtējumā mūsu meiteņu komanda ieguva 3.vietu!

Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS 3. kursa audzēknis Ernests Rovans Bolmanis  2018. g. 26.janvārī piedalījās nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills Latvia 2018.pusfināla darba uzdevums tematiskās grupas  “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Ēdināšanas pakalpojumi” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu specialitātes VIESMĪLIS 1. kursa audzēkne Jekaterina Kaupuža 2018. g. 26. janvārī piedalījās nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills Latvia 2018. pusfināla darba uzdevums tematiskās grupas  “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijā “Ēdināšanas pakalpojumi” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Vispārizglītojošo priekšmetu olimpiāžu grafiks 2017./2018. mācību gadā.

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Latviešu valoda un literatūra   Latviešu valodā    8.00      30.01.2018. Latviešu val. kab.      
Angļu valoda         Angļu valodā 10.15      02.02.2018.   Angļu val. kab.
Matemātika   Matemātikā 8.00    30.01.2018.  Matemātikas kab.      
Vēsture     Vēsturē 11.40    31.01.2018. Vēstures kab.    

Ziemassvētku pasākums
>
Jauniešu garantiju grupu izlaidums
>
Franču audzēkņi viesojas Jelgavas pilsētas Domē
>
Eņģeļu egle
>
Tech Industry 2017
>
18. novembris Hercoga Jēkaba laukumā
>
Valsts svētki Jelgavas Amatu vidusskolā
>
Karjeras diena Jelgavas 6. vidusskolā
>
Pirmo kursu iesvētības
>

Vairāku dienu garumā Jelgavas Amatu vidusskolas maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu un konditoru grupu audzēkņi savu pedagogu Guntas Briedes un Olgas Smirnovas vadībā sadarbojās ar franču pedagogu Abel Leter un nākamajiem maizniekiem, konditoriem nacionālo un tradicionālo maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanā.

Jauniešu garantijas audzēkņu izlaidums
>
Apsveicam Elīnu Skrindževsku ar veiksmīgu piedalīšanos starptautiskā konkursā " WorldSkills Abu Dhabi 2017"
>
"Siera kluba" meistarklase
>

Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS audzēkņi Pasaules lielākās mācību stundas ietvaros piedāvā prezentāciju par Kurzemes - Zemgales  ēšanas tradīcijām hercoga Jēkaba laikā 16 gs.

Karjeras nedēļā Jelgavas Amatu vidusskolā
>

Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS audzēkņu PIENA CEĻŠ

2015. gada 15. jūnijā Jelgavas pilsētas domē parakstīts trīspusējs sadarbības līgums starp SIA „Latvijas piens”, Jelgavas pilsētas domi un Jelgavas Amatu vidusskolu. Līguma mērķis ir veicināt Amatu vidusskolas jauno speciālistu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un nodarbinātības iespējas nākotnē. Līgums atbalsta „Latvijas Piens” korporatīvās sociālās programmas īstenošanu, kas sniegs konkrētu atbalstu Jelgavas Amatu vidusskolas attīstībai.

Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 158. dzimšanas diena
>
Metāla svētki
>
"Zinī Bums" 2017
>
1. septembris Jelgavas Amatu vidusskolā
>

Godājot latviešu nacionālās ēdienkartes tradicionālos piena, maizes un medus produktus, Jelgavā š. g. 26. augustā norisinājās “Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki 2017”, kurā aktīvi līdzdarbojās Jelgavas Amatu vidusskolas Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu grupu audzēkņi (grupu audzinātāja G. Briede) un vieslektors B. Šaperons.

Kartupeļu ceļš Jelgavā - Jelgavas īpašā ēdiena "Hercoga bura" baudīšana Jelgavas Amatu vidusskolā
>
Ruel-Malmezones (Francija) delegācijas vizīte Jelgavas Amatu vidusskolā
>
Izlaidums
>

Šā gada 15.jūnijā Jelgavas Amatu vidusskolā kvalifikācijas eksāmenu izglītības programmā „Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju “Atslēdznieks ” kārtoja seši uzņēmuma  SIA “Dinex Latvia” darbinieki. Viņi bija pieteikušies ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmenam, kuru nokārtoja ļoti profesionāli.

Jelgavas Amatu vidusskolā 12. jūnijā notika meistarklase “Mūsdienu tendences desertu gatavošanā un pasniegšanā”. Piedalījās mūsu skolas Jauniešu garantijas skolēni no Viesmīļu un Konditoru grupām kopā ar skolotājām Elīnu Legzdiņu, Madaru Preimani un Olgu Smirnovu, un no Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolēni.

Valdekas pils svētki - baronam fon der Recke 200.
>
Jelgavas Amatu vidusskola piedalās pilsētas svētku gājienā.
>
Izlaidums
>

2017.g. 2. maijā ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 4 audzēknes un skolotāja Ligita Ziemele un komercdarbības specialitātes 4 audzēknes un skolotāja Ligita Melngaile ERASMUS+ projekta ietvaros devās uz mācību praksi Itālijas pilsētā Como. 

3. un 4. maijā Klaipēdas Tehnoloģijas un biznesa skolā, Lietuvā notika starptautiskais konkurss  apģērbu izgatavošanā “My Sea in Waves 2017”. 

Simpozijas laikā “Kuldīgas Tehnoloģijas un tūrisma tehnikuma” izgatavoja koka skulptūras “Likteņdārza” bērnu laukumam.  Sadarbībā ar Kuldīgas tehnikumu mūsu skolas metālapstrādes audzēkņi, skolotājs Mārtiņš Ziemelis,  trīsmetrīgajam  koka samam  izveidoja no metāla ūsas un acis. 

Eiropas diena 2017
>
Baltā galdauta svētki
>
Uzņēmēju dienas 2017
>
Professionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošā pasākuma "RADI, RĀDI, RAIDI! 2017" 27.04.2017. Jelgavas kultūras namā.
>

Valsts izglītības attīstības aģentūra  no 19. – 22. aprīlim organizēja nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem  “SkillsLatvia 2017”.

Jelgavas Amatu vidusskolas Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu 3. kursa audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Guntu Briedi 19. aprīlī rosīgi iesaistījās skolas teritorijas sakopšanas darbos.

11. aprīlī frizieru 2. kursa audzēknes Sindija Zelča, Lolita Degtjarova, Jolanta Fiļimonova piedalījās reģionālajā skolēnu skatuves runas konkursā, kas norisinājās Zaļenieku kultūras namā.

2017.g. 4. martā no ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 2 audzēkņi ar 2 audzēknēm no “Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu ” specialitātes kopā ar skolotāju Elīnu Legzdiņu ERASMUS+ projekta ietvaros devās uz mācību praksi Anglijā pilsētā Portsmouth.

Vienmēr esmu apbrīnojusi mūsu bērnu un jauniešu varēšanu, skolotāju prasmi, radošumu un pacietību nodot savas zināšanas jauniešiem. To šodien apliecināja Amatu vidusskolā notiekošā tērpu skate “ Latvijas toņi un pustoņi”.


Jauniešu garantiju grupu izlaidums
>

No Jelgavas Amatu vidusskolas piedalijās:
Sindija Zelča ar darbu "Aspazija. Izjūtas. Sindija"
Zane Ozola un Dace Kārkliņa ar darbu "Meklēkumi un atradumi Edvarta Virzas poēmā "Straumēni""

2017. gada 7. martā  Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru un viesmīlības specialitāšu skolēni  pēc Franču institūta direktora Gilles Bonnevialle uzaicinājuma piedalījās GOOD FRANCE  pasākuma atklāšanā Francijas vēstniecībā ar pavārmākslas  izstrādājumu prezentāciju.

2017. gada 24. februārī Jelgavas Amatu vidusskolā norisinājās profesionālās izglītības iestāžu skaistumkopšanas pedagogu profesionālās pilnveides semināra cikls (I daļa).

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) februāra beigās organizēja  jauno profesionāļu meistarības konkursu reģionālo pusfinālu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apgūst pavāra un viesmīļa profesijas. 

Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS audzēkņi un skolotāja Ligita Ziemele  mācību gada 1 semestrī iesaistījās vides organizācijas “Homo ecos”  projektā “Dalīsim brālīgi?” Skola.

Valsts izglītības attīstības aģentūra Jauniešu garantijas projekta ietvaros 2017.g. 8. februārī organizēja meistarklasi profesionālās izglītības kompetences centrā Rīgā, lai informētu jauniešus par jaunākajām tendencēm viņu izvēlētajā profesijā.

8.februārī  Jelgavas Amatu vidusskolas Restorāna pakalpojuma viesmīļu grupas skolēni piedalījās „Kafijas pagatavošanas un pasniegšanas mākslas. Bezalkoholisko kokteiļu mūsdienīga pagatavošana un pasniegšanā” meistarklasē, kura notika Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. 

Ziemassvētku koncerts Jelgavas Amatu vidusskolā
>
Mūsu skolas komandai, kā spēles uzvarētāiem, 16. dececembrī bija iespēja  viesoties Gaisa spēku aviācijas bāzē Lielvārdē.

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi tika aicināti ņemt dalību starptautiskajā Invalīdu dienai veltītajā pasākumā  “Ar sauli sirdī”  02.12.2016., kurš notika Jelgavas 4.vidusskolā.

Skolēni piedalās Eņģeļu egles iedegšanā
>
Skolēni piedalās Hercoga Jēkaba laukumā notiekošajā ugunszīmju izstādē
>
Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts skolas svinīgais pasākums
>
Lāčplēša dienas lāpu gājiens
>

19.oktobrī norisinājās pirmais kokteiļu konkurss studentiem Monin Junior Cup 2016, kurā piedalījās 20 studenti no 9 profesionālajām skolām - Jelgavas, Ogres, Jūrmalas, Rīgas, Valmieras, Smiltenes, Venstspils un Kandavas. Studentiem bija jāpagatavo oriģināls bezalkoholisks kokteilis, kuru vērtēja profesionāla žūrija.

14. oktobrī  Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās piedzīvojumu un izaicinājumu spēlē „Jaunie Rīgas sargi”.
>
Karjeras dienas
>
Skolotāju diena
>
Jāņa Čakstes 157. gadadiena.
>
Metāla svētki 2016
>

7. septembrī “Jauniešu garantijas” viesmīļu grupas audzēkņi piedalījās “Rīga Food 2016” izstādē, Ķīpsalā. 

ZinīBUMS pasākuma laikā Jelgavas Amatu vidusskolas mazumtirdzniecības komercdarbinieku  3. kursa audzēknes, audzinātāja Ligita Melngaile  un  ESF “Jauniešu garantijas” šuvēju grupas audzēknes, skolotāja Gaļina Zvaigznone , atraktīvi iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar mazumtirdzniecības komercdarbinieka un tērpu stila speciālista specialitātēm. 

1. septembris
>

Jau ceturto reizi Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās Pienu paku laivu regatē. 

Jelgavas Amatu vidusskolas jaunieši no maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu 2. un 3. kursa , skolotāja Gunta Briede, pavāru 3. kursa, skolotāja Ligita Ziemele, viesmīļu grupas, skolotāja Elīna Bolmane  un vieslektors no Francijas Bruno Šaperons 27. augustā piedalījās “Piena , maizes un medus svētkos”.

   2016.g.2.jūnijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika otrais Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošās meistarības ''Belcolade'''šokolādes konkurss ''Pasaules Astotais brīnums Latvijā''. Konkursu organizēja: SIA "Puratos Latvia" sadarbībā ar Latvijas Maiznieku biedrību (LMB) un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu.

Profesionālās izglītības balvas "MĒS MĀCĀMies" video

     No 2016.g. 15.maija līdz 28.maijam ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 4 audzēknes un 2 skolotājas projekta Erasmus + ietvaros strādāja un mācījās  Portsmutas ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos.

     27. maijā kultūras namā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pieņēma Jelgavas pilsētas skolu audzēkņus un izteica pateicību par panākumiem mācībās un godalgotām vietām olimpiādēs. Uz pieņemšanu tika uzaicināti arī mūsu skolas konkursu uzvarētāji:

     Jelgavas Amatu vidusskolas skolēni un skolotāja no 8.maija līdz 13.maijam devās pieredzes apmaiņas projektā uz  Pērnavas profesionālās izglītības centru (Igaunija), kur kopā ar Keudas profesionālo koledžas (Somija) jauniešiem un skolotājiem praktiskās darbnīcās piedalījās  konditorejas  un ēdienu gatavošanas meistarklasēs. Tas notika Nordplus Junior 2015 programmas finansētā  projekta “Skolēnu pieredzes apmaiņa sadarbības attīstībai un stiprināšanai profesionālajā izglītībā” ietvaros.

Jelgavas Amatu vidusskolas Talanti
>

   11. maijā Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās Zemgales reģiona profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošajā pasākumā “Radi, rādi, raidi 2016”, kura   mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestāžu jauniešu dalību latviešu tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilnveidē. Pasākums notika Jelgavas tehnikumā  un priekšnesumus vērtēja žūrija.

   Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi 9. maijā  kopā ar citām Jelgavas pilsētas skolām Uzvaras parkā  atzīmēja Eiropas dienu. Interesenti  varēja  piedalīties radošajās darbnīcās, kā arī pārbaudīt  savas zināšanas par Eiropas valstīm.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Restorānu servisa skolu 28. aprīlī, organizēja fināla konkursu 2016. gada Latvijas labākā jaunā pavāra un viesmīļa noskaidrošanai. Konkurss tiek organizēts, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību, popularizētu pavāra un viesmīļa profesijas, kā arī veicinātu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

   Atzīmejot  Latvijas neatkarības atjaunošanu,  Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi nolika ziedus pie Jāņa Čakstes pieminekļa un pēc tam devās  uz Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas un mākslas studijas ”Mansards” pagalmu, lai kopā ar Jelgavas Amatu vidusskolas kaimiņmiem  no  Zinātniskās bibliotekas,  mākslas studijas “Mansards”, modes nama “Tēma”, salona “Ajurveda” un  viesiem svinētu Baltā galdauta svētkus.

   29. un 30. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi piedalījās “Uzņēmēju dienās 2016”.  Pasākumā audzēkņi prezentēja skolā apgūstamās specialitātes, kā arī demonstrēja savu profesionalitāti  un meistarību veidojot frizūras un meikapu modelēm no modes salona “Tēma”.

2016. gada 22. aprīlī uzņēmumā SIA “DINEX LATVIA” Jelgavas Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere prezentēja darba vidē balstītu izglītību piecu Centrālāzijas valstu atbildīgo pārvaldes institūciju 23 pārstāvjiem, kuri bija ieradušies darba vizītē Latvijā. 

Lielā Talka Jelgavas Amatu vidusskolā
>

Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi 19. aprīlī piedalijās Jauno līderu organizētajā pasākumā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā "Izgaršo profesiju".

13. aprīlī  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā norisinājās profesionālās meistarības konkurss ‘’Jaunais komercdarbinieks’’, kurā piedalījās Latvijas profesionālo izglītības iestāžu jaunieši.

Jelgavas Amatu vidusskolas skolēni tika pie «LMT Autosporta akadēmijas» dāvinātā kartinga
>

11. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolu apmeklēja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža, lai pateiktu paldies konditoru 3. kursa audzēkņiem, skolotāja Olga Smirnova, pavāru specialitātes audzēkņiem, skolotāja Aina Tāluma un viesmīļu specialitātes audzēkņiem, skolotāja Elīna Bolmane par ieguldīto darbu 2. maija pasākumā Jelgavas Kultūras namā, kur notika svinīgs atklāšanas pasākums „Jelgava – Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016”. 

Laikā no 2. līdz 9. aprīlīm mūsu skolā pieredzes apmaiņā bija ieradušies 12. audzēkņino BTP CFA Rueil - Malmaison metālapstrādes centra Francijā. 

7. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolas teātra pulciņš, skolotāja Velga Launaga, piedalījās profesionālo izglītības iestāžu Mazo formu uzvedumu konkursa otrajā kārtā, kas notika Rīgas Amatniecības vidusskolā.

Jau trešo reizi mūsu skolas ēdināšanas pakalpojumu nodaļas pavāru un viesmīļu specialitātes audzēkņi piedalījās Gran Trofeo Doro 2016 konkursā Itālijas pilsētā Brešā.

1. aprīlī Rīgā Skonto hallē notika kārtējais Atklātais Latvijas frizieru čempionāts Expo Beauty. Mūsu skolu šajā pasākumā pārstāvēja pieci audzēkņi no frizieru 3. kursa, kurus konkursam gatavoja skolotāja Ināra Zutere. 
NORDPLUS junior Somijas un Igaunijas profesionālo skolu audzēkņu prakse Latvijā
>

Jelgavas Amatu vidusskolā 2016. gada 28. janvārī Erudītu konkursā sacentās astoņu grupu audzēkņi. Audzēkņu atbildēja uz visaptveroši sagatavotu jautājumu klāstu par Eiropas Savienību, Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, kā arī dažādiem jautājumiem par Jelgavu.

"Jauniešu garantijas" projekta Atslēdznieku specialitātes izlaidums
>
Ziemassvētku sagaidīšana skolā
>

Jelgavas Amatu vidusskolas 11 audzēkņi, kuri apguva "Jauniešu garantijas" projektā ārodizglītības programmu metālapstrādē,   ir sekmīgi nokārtojuši  kvalifikācijas eksāmenu un ieguvuši atslēdznieka kvalifikāciju. Ar Jauno gadu jaunie speciālisti sāks strādāt Jelgavas un citu Latvijas pilsētu metālapstrādes uzņēmumos. 

Šajā konkursā Jelgavas Amatu vidusskolu pārstāvēja divas Tērpu stila specialitātes 2 kursa audzēknes : Lauma Beļska – nominācijā „ Tērpu dizains” un Emīlija Štolcere – nominācijā  „ Tērpu izgatavošana”. 
Šajā mācību gadā mūsu skolā mācības uzsāka jaunieši ,kas 1 gada laikā vēlas kļūt par PAVĀRIEM.
24. novembrī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis ar dzīvesbiedri Ivetu Vējoni apmeklēja Jelgavas Amatu vidusskolu.
>
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem