Ar 2018. gada 8. janvārī mācības uzsāk: 
Lokmetinātāju metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) un Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes galdu iestatītāju grupas.NĀC MĀCĪTIES Jelgavas Amatu vidusskolā!
Profesionālās tālākizglītības programma

 

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Norises
laiki
Kopējā mācību maksa* Līdzmaksājums 10%*
Virpotājs Pamatizglītība no 17 g. vecuma Valerijs Laguns, Vitālijs Apetjonoks, Jānis Mistris, Mārtiņš Ziemelis 7,5 mēneši (640 h) 7 - 16 personas  T, Pk:
17.00 - 20.40
Se:
8.45 - 15.25
 
972,00 EUR
97,20 EUR
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) Pamatizglītība no 17 g. vecuma Valerijs Laguns, Vitālijs Apetjonoks, Jānis Mistris, Mārtiņš Ziemelis 7,5 mēneši (640 h) 7 - 16 personas T, Pk:
17.00 - 20.40
Se:
8.45 - 15.25
2088,00 EUR 208,80 EUR
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes galdu iestatītājs Vidējā izglītība Valerijs Laguns, Vitālijs Apetjonoks, Jānis Mistris, Mārtiņš Ziemelis 11,5 mēneši (960 h) 7 - 16 personas T, Pk:
17.00 - 20.40
Se:
8.45 - 15.25
1485,00 EUR 148,50 EUR
* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:
  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:  
 
PIEEJAMAIS ATBALSTS  
Pieteikšanās līdz 6. novembrim!
 
Iesniedzamie dokumenti:
  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
  • personas apliecinošā dokumenta kopija
  • medicīniskā izziņa 027/u
 
Dokumentu iesniegšana:
  • Jelgavas Amatu vidusskolā, Akadēmijas iela 25, skolas administrācijas kabinetā , darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00:
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: , T. 63022610
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem