Jauniešu garantijas izlaidums (08.11.2018.)
" id="gal2_nright2586"...
Karjeras dienas Zaļeniekos (13.10.2018.)
" id="gal2_nright2574"...
Elīna Skrindževska izcīna zelta godalgu modes tehnoloģiju konkursā Eiropā (01.10.2018.)
" id="gal2_nright2562"... EuroSkills 2018  noslēguma ceremonijas fotogalerija pieejama VIAA  Flickr kontā...

PIEVIENOJIESNĀC MĀCĪTIES Jelgavas Amatu vidusskolā!
Profesionālās tālākizglītības programma

 

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Grupas lielums Norises
laiki
Kopējā mācību maksa* Līdzmaksājums 10%*
Konditors Vidējā izglītība 11,5 mēneši (960 h) 7 - 16 personas  O., C.:
18.00 - 21.40
 
1309,00
 EUR

130,90 EUR
Pavārs Vidējā izglītība 11,5 mēneši (960 h) 7 - 16 personas O., C.:
18.00 - 21.40
 
1309,00 EUR

130,90 EUR
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) Pamatizglītība 7,5 mēneši (640 h) 7 - 16 personas O., C.:
18.00 - 21.40

2088,00 EUR

208,80 EUR
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes galdu iestatītājs Vidējā izglītība 11,5 mēneši (960 h) 7 - 16 personas O., C.:
18.00 - 21.40

1485,00 EUR

148,50 EUR
Šūto izstrādājumu izgatavotājs Vidējā izglītība 11,5 mēneši (960 h) 7 - 16 personas O., C.:
18.00 - 21.40

1144,00 EUR

114,40 EUR
Tekstiliju ražošanas operators Pamatizglītība 7,5 mēneši (640 h) 7 - 16 personas  O., C.:
18.00 - 21.40

748,80 EUR

74,88 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


No 2018. gada 15.augusta līdz 17. septembrim (ieskaitot) Jelgavas Amatu vidusskola aicina nodarbinātās personas vecumā 25+ veikt izvēli un pieteikties mācībām
 ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
3. kārtas ietvaros. 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka dokumentu pieņemšana iespējama klātienē, kā arī elektroniski:

1) Jelgavas Amatu vidusskolā aizpildīt iesniegumu klātienē;       

2) aizpildītu un parakstītu iesniegumu kā e-pasta pielikumu nosūtīt uz epasta adresi ;


KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:
  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:  
 
PIEEJAMAIS ATBALSTS  
 
Iesniedzamie dokumenti:
  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • pēdējais iegūtās izglītības apliecinošais dokuments
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
 
Dokumentu iesniegšana:
  • Jelgavas Amatu vidusskolā, Akadēmijas iela 25, skolas administrācijas kabinetā , darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00:
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: , T. 63022610

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem