NĀC MĀCĪTIES Jelgavas Amatu vidusskolā!
Profesionālās tālākizglītības programma

 

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Kopējā mācību maksa* Līdzmaksājums 10%*
Konditors Vidējā izglītība 1451,80 EUR 
145,18 EUR
Pavārs Vidējā izglītība 1451,80 EUR 
145,18 EUR
Atslēdznieks Pamatizglītība 1080,00 EUR 108,00 EUR
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators Vidējā izglītība 1647,00 EUR 164,70 EUR
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists Vidējā izglītība 1268,80 EUR 126,88 EUR
Tekstiliju ražošanas operators Pamatizglītība 832,00 EUR 83,20EUR
Viesmīlis Vidējā izglītība 1451,80 EUR 145,18 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


Līdz 2019. gada 28. jūnijam (ieskaitot) Jelgavas Amatu vidusskola aicina nodarbinātās personas vecumā 25+ veikt izvēli un pieteikties mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros.
 

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.


Viss mācību saraksts un pieteikšanās notiek ŠEIT

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šajā projektā var vienu reizi.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem