IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA 
JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ

2019./2020. mācību gadā


Dokumentus pieņem no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 30. augustam

Pamatgrupas ar pašvaldības finansējumu

 Izglītības programmas nosaukums un kods Piešķirtā profesionālā kvalifikācija Iepriekšējā izglītība (klases) Īstenošanas
laiks
Uzņemto izglītojamo skaits
2019./2020.m.g.
Komerczinības
33341021
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 9 4 gadi 20
Ēdināšanas pakalpojumi
32811021
Pavārs 9 4 gadi 20
Frizieru pakalpojumi
32815021
Frizieris 9 3 gadi 20
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
33542021
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 9 4 gadi 20
Metālapstrāde
33521011
Programvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs 9 4 gadi 20
Ēdināšanas pakalpojumi
32811021
Konditors 9 4 gadi 20
Metālapstrāde
22521011
Montāžas darbu atslēdznieks 7 3 gadi 18
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
22542021
Šuvēja palīgs 7 3 gadi 18
Ēdināšanas pakalpojumi
22811021
Virtuves darbinieks 8 2 gadi 18
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
22542021
Šuvēja palīgs 8 2 gadi 18
Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma
36011011
Vispārējā vidējā izglītība Pamatizglītība un arodizglītība 1 gads 25
Pamatizglītības programma
21011112 
Pamatizglītība
(klātiene, neklātiene)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015611 
Speciālā pamatizglītība
(klātiene)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31011013
Vispārējā vidējā izglītība
(klātiene, neklātiene)


 


Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

 Izglītības programmas nosaukums un kods Piešķirtā profesionālā kvalifikācija Iepriekšējā izglītība (klases) Īstenošanas
laiks
Uzņemto izglītojamo skaits
2019./2020.m.g.
Restorānu pakalpojumi
35b811041
Viesmīlis 12 1,5 gads 16
Metālapstrāde
35b521011
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs 12 1,5 gads 16
Grāmatvedība
35b344021
Grāmatvedis 12 1,5 gads 16
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
35b542021
Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists 12 1,5 gads 16
Ēdināšanas pakalpojumi 35b811021 Pavārs 12 1,5 gads 16
Ēdināšanas pakalpojumi 35b811021 Konditors 12 1,5 gads 16
Frizieru pakalpojumi
35b815021
Frizieris-stilists 12 1,5 gads 16
Dekoratīvā kosmētika
35b815011
Vizuālā tēla stilists 12 1,5 gads 16

Iesniedzamie dokumenti

1.  Iesniegums;
2.  Pamatizglītības apliecinošs dokuments (oriģināls);
•  pavāru palīgu specialitātē liecība par pārcelšanu 9. klasē (pamatgrupai);
•  montāžas darbu atslēdznieku specialitātē liecība par pārcelšanu  8. klasē;
•  atestāts par vidējo izglītību (oriģināls) -  programmās pēc vidusskolas;  
3. Pases vai dzimšanas apliecības kopija;
4. Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta Nr.027/u ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
5. Četras fotogrāfijas 3x4.

 

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem