Erudīts 2019 (15.02.2019.)
14. februārī Jelgavas Amatu vidusskolā notika erudīcijas konkurss ”Erudīts... " id="gal2_nright2658"...
2019. gada 12. februārī mazumtirdzniecības komercdardarbinieku 3. kursa audzēkņi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuru vadīja Eiropas Brīvprātīgā projekta dalībnieki (15.02.2019.)
Sadarbība ar “ERASMUS +” programmu Eiropas brīvprātīgā darba projektu...
Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un uzņēmumu darba vidē balstītu (DVB) mācību vadītāju “ēnu dienas” metālapstrādes jomā (05.02.2019.)
Ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu AHK laikā no 5.11. līdz...

PIEVIENOJIESNĀC MĀCĪTIES Jelgavas Amatu vidusskolā!
Profesionālās tālākizglītības programma

 

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Grupas lielums Norises
laiki
Kopējā mācību maksa* Līdzmaksājums 10%*
Konditors Vidējā izglītība 11,5 mēneši (960 h) 7 - 16 personas  O., C.:
18.00 - 21.40
 
1309,00
 EUR

130,90 EUR
Pavārs Vidējā izglītība 11,5 mēneši (960 h) 7 - 16 personas O., C.:
18.00 - 21.40
 
1309,00 EUR

130,90 EUR
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) Pamatizglītība 7,5 mēneši (640 h) 7 - 16 personas O., C.:
18.00 - 21.40

2088,00 EUR

208,80 EUR
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes galdu iestatītājs Vidējā izglītība 11,5 mēneši (960 h) 7 - 16 personas O., C.:
18.00 - 21.40

1485,00 EUR

148,50 EUR
Šūto izstrādājumu izgatavotājs Vidējā izglītība 11,5 mēneši (960 h) 7 - 16 personas O., C.:
18.00 - 21.40

1144,00 EUR

114,40 EUR
Tekstiliju ražošanas operators Pamatizglītība 7,5 mēneši (640 h) 7 - 16 personas  O., C.:
18.00 - 21.40

748,80 EUR

74,88 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


No 2018. gada 15.augusta līdz 17. septembrim (ieskaitot) Jelgavas Amatu vidusskola aicina nodarbinātās personas vecumā 25+ veikt izvēli un pieteikties mācībām
 ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
3. kārtas ietvaros. 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka dokumentu pieņemšana iespējama klātienē, kā arī elektroniski:

1) Jelgavas Amatu vidusskolā aizpildīt iesniegumu klātienē;       

2) aizpildītu un parakstītu iesniegumu kā e-pasta pielikumu nosūtīt uz epasta adresi ;


KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:
  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:  
 
PIEEJAMAIS ATBALSTS  
 
Iesniedzamie dokumenti:
  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • pēdējais iegūtās izglītības apliecinošais dokuments
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
 
Dokumentu iesniegšana:
  • Jelgavas Amatu vidusskolā, Akadēmijas iela 25, skolas administrācijas kabinetā , darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00:
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: , T. 63022610

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem