ERASMUS mobilitātes apmaiņas programmas ietvaros uz Franciju, Parīzes modes profesionālo skolu Lycee Marie Laurencin (18.03.2019.)
ERASMUS mobilitātes apmaiņas programmas ietvaros uz Franciju, Parīzes modes...
Erudīts 2019 (15.02.2019.)
14. februārī Jelgavas Amatu vidusskolā notika erudīcijas konkurss ”Erudīts... " id="gal2_nright2658"...
2019. gada 12. februārī mazumtirdzniecības komercdardarbinieku 3. kursa audzēkņi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuru vadīja Eiropas Brīvprātīgā projekta dalībnieki (15.02.2019.)
Sadarbība ar “ERASMUS +” programmu Eiropas brīvprātīgā darba projektu...

PIEVIENOJIES

Mūsu vīzija
Jelgavas Amatu vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši izglītotāji. Izglītotāju darba mērķis ir sagatavot jaunāko tehnoloģiju izmantošanai un pielietošanai konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas darba tirgū.

Jelgavas Amatu vidusskolas galvenie attīstības virzieni ir:
  • esošo izglītības programmu aktualizēšana un modernizēšana,
  • jaunu mācību priekšmetu programmu plānošana un ieviešana,
  • materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un metodiskā materiāla nodrošinājums, ar mērķi celt profesionālās izglītības prestižu jauniešu vidū;
  • sekmēt izglītojamo vēlmi iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību Jelgavas Amatu vidusskolā.

Mūsu skolas misija
Sagatavot darba tirgū, īpaši metālapstrādes, maizes un miltu izstrādājumu, un konditorejas ražošanas nozares uzņēmumos pieprasītus, konkurētspējīgus, kvalificētus un motivētus speciālistus, kuri turpina izglītību mūža garumā.


Jelgavas Amatu vidusskolas uzdevumi
Mūsu darba uzdevums ir sagatavot konkurētspējīgus speciālistus, kuri pratīs izmantot jaunākās tehnoloģijas un viegli iekļausies Eiropas darba tirgū.
Mēs tuvinām skolas profesionālo izglītību Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona darba tirgus vajadzībām, akcentējot metālapstrādes, maizes un miltu izstrādājumu, un konditorejas ražošanas nozares uzņēmumu prasības.
Mēs veidojam vispusīgi attīstītas personības – speciālistus, kuri spēj un prot konkurēt darba tirgū kā vidējā līmeņa vadītāji. Svarīga ir pilsoniska audzināšana, veidojot demokrātisku attieksmi pret vērtībām, pienākumiem un tiesībām.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem