Eņģeļu egle (05.12.2018.)
4. decembrī Driksas ielas gājēju posmā tika iedegta labdarības akcijas... " id="gal2_nright2621"...
ERASMUS+EPICERIE FINE 2017-1-FRO1-K219037314_2PROJECT (04.12.2018.)
Jelgavs Amatu vidusskolas komanda skolas direktores Edītes Bišeres...
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāju specialitātes audzēkņi piedalās Tech Industry 2018 (30.11.2018.)
No 29. novembra līdz 1. decembrim Ķīpsalā notika  Baltijā lielākā... " id="gal2_nright2611"...

PIEVIENOJIES

Iegūstama kvalifikācija: Montāžas darbu atslēdznieks
Iepriekšēja izglītība: 7 klases
Īstenošanas ilgums: 3 gadi

Mācību priekšmeti Mācību slodze kopā
Vispārizglītojošie priekšmeti  
Latviešu valoda 210
Literatūra 140
Angļu valoda (pirmā svešvaloda) 140
Krievu valoda (otrā svešvaloda) 210
Matemātika 350
Bioloģija 140
Ķīmija 140
Fizika 140
Ģeogrāfija 140
Ekonomika 38
Vēsture 149
Civilzinības 50
Sociālās zinības 72
Mūzika 70
Vizuālā māksla 78
Profesionālie mācību priekšmeti
 
Atslēdznieku darbu tehnoloģija 125
Materiālmācība 94
Pielaides un tehniskie mērījumi 50
Rasēšanas pamati 98
Rokas lokmetināšanas pamati 132
Darba aizsardzība 36
Elektrotehnikas pamati 48
Praktiskās mācības 954
Sports 212
Kvalifikācijas prakse 420
Kopā
4236

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem