"ERASMUS+" mobilitātes projekts "Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide un audzēkņu prakses organizēšana Itālijā", projekta Nr. 2014-LV01-KA102-000166

Komo provinces Darba un izglītības aģentūras Profesionālais izglītības centrs /Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como/ sniedz  viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu ražošanā nepieciešamo administratīvo, tehnisko un organizatorisko vadību, kā arī pārdošanas veicināšanu, konditorejas, maizes un miltu izstrādājumu gatavošanas tehnoloģijas.

Profesionālajā izglītības centrā ēdināšanas pakalpojumu, restorāna servisa, konditorejas, maizes un miltu izstrādājumu un frizieru pakalpojumu nozarē strādā augsti  kvalificēti pedagogi, kuri regulāri pilnveido savas prasmes profesionālās meistarības kursos un labprāt vada seminārus profesionālās izglītības speciālistiem. Profesionālais izglītības centrs uzskata, ka starptautiska sadarbība un jauns projekts palīdz arī Itālijas profesionālās izglītības speciālistiem gūt jaunu pieredzi un nostiprināt kontaktus ar Jelgavas Amatu vidusskolu īstenojot projektus.Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju delegācija tika uzņemta Komo provinces Profesionālā izglītības centra direktora kabinetā, kur uzzināja par izglītības sistēmu Lombardijas reģionā un pašā izglītības centrā.Skolotāji ir gatavi praktiskajam mācību procesam laboratorijā.Skolotāji pievienojušies klases darbam un iejutušies skolēnu lomās, apgūstot praktiskās iemaņas picas mīklas sagatavošanā.Ar rezultātu visi bija apmierināti.Skolotāji ieguva jaunas receptes un idejas saldām uzkodām.Laiks tika veltīts arī Varēzes profesionālā centra apmeklēšanai, kur skolotāji redzēja ikdienas darba procesu miltu un konditorejas izstrādājumu nozarē.Skolotājus pie sevis uzņēma Komo pilsētas mērs Mario Lučini /Mario Lucini/.
Projekta ietvaros partneri sniedza  piemērus dažādu mācību metožu izmantošanā pavāru, viesmīļu, konditoru, maizes un miltu izstrādājumu specialitātēs, kvalitatīva mācību procesa organizēšanā un pastāstīja par savu pieredzi audzēkņu prakšu organizācijā un īstenošanā.
Jelgavas Amatu vidusskolas skolotājiem tika dota iespēja papildināt savas profesionālās iemaņas, pieredzi un zināšanas ar starptautisku pieredzi. Komo Profesionālās izglītības centrs izsniedza sertifikātus projekta dalībniekiem. Šis sertifikāts Latvijā projekta dalībniekiem ir nozīmīgs kā citas valsts izdots viņu profesionālo tālākizglītību apliecinošs dokuments, kas pamato pedagogu profesionālo meistarību.
Europass Mobilitātes dokuments apliecina starptautiskajā pieredzē iegūtās prasmes un iemaņas. Šāds dokuments tiek ņemts vērā skolotāju darba kvalitātes novērtējumā un pašvērtējumā.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem