Iegūstama kvalifikācija: Tērpu izgatavošanas un stila speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Iepriekšēja izglītība: pamatizglītība
Īstenošanas ilgums: 4 gadi

Mācību priekšmeti Mācību slodze kopā
Vispārizglītojošie priekšmeti  
Latviešu valoda un literatūra 433
Angļu valoda (pirmā svešvaloda) 291
Saskarsme 67
Matemātika 416
Informātika 92
Ķīmija 142
Ekonomika 213
Vēsture 144
Vides zinības 118
Profesionālie mācību priekšmeti
 
Apģērbu izgatavošanas tehnoloģija 374
Materiālmācība 64
Šūšanas rūpniecības iekārtas un instrumenti 40
Speciālā zīmēšana, kompozīcija un dizains 182
Apģērbu konstruēšana, modelēšana 229
Tērpu vēsture 187
Tērpu  stils 314
Šūšanas uzņēmuma darba organizācija 37
Dekoratīvā kosmētika 56
Frizūru modelēšanas pamati 62
Praktiskās mācības 1083
Sports 264
Kvalifikācijas prakse 960
Kopā
5768

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem