Iegūstama kvalifikācija: Pavārs, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Iepriekšēja izglītība: pamatizglītība
Īstenošanas ilgums: 4 gadi

Mācību priekšmeti Mācību slodze kopā
Vispārizglītojošie priekšmeti  
Latviešu valoda un literatūra 203
Svešvaloda 122
Saskarsme 40
Matemātika 203
Lietišķā informātika 41
Ķīmija 40
Vēsture 81
Biznesa pamati 82
Politika un tiesības 40
Profesionālie mācību priekšmeti
 
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 566
Pārtikas preču zinības 136
Speciālā zīmēšana 32
Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 64
Ēdināšanas uzņēmumu iekārtas 64
Viesu apkalpošana 112
Kalkulācija un uzskaite 128
Praktiskās mācības ēdienu gatavošanā 1276
Sports 190
Kvalifikācijas prakse 840
Kopā
4260

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem