Eņģeļu egle (05.12.2018.)
4. decembrī Driksas ielas gājēju posmā tika iedegta labdarības akcijas... " id="gal2_nright2621"...
ERASMUS+EPICERIE FINE 2017-1-FRO1-K219037314_2PROJECT (04.12.2018.)
Jelgavs Amatu vidusskolas komanda skolas direktores Edītes Bišeres...
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāju specialitātes audzēkņi piedalās Tech Industry 2018 (30.11.2018.)
No 29. novembra līdz 1. decembrim Ķīpsalā notika  Baltijā lielākā... " id="gal2_nright2611"...

PIEVIENOJIES

Iegūstama kvalifikācija: Pavāra palīgs, 1.kvalifikācijas līmenis
Iepriekšēja izglītība: 8 klases
Macību ilgums: 2 gadi

Mācību priekšmeti Mācību slodze kopā
Vispārizglītojošie priekšmeti  
Latviešu valoda un literatūra 192
Angļu valoda 74
Krievu valoda 108
Matemātika 179
Bioloģija 74
Ķīmija 74
Fizika 74
Ģeogrāfija 74
Vēsture 74
Sociālās zinības 40
Mūzika 40
Vizuālā māksla 40
Sports 130
Profesionālie mācību priekšmeti
 
Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 216
Pārtikas produktu prečzinība 80
Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums 40
Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija 80
Uzskaite un atskaite 56
Sanitārija un higiēna 64
Praktiskās mācības 641
Kvalifikācijas prakse  420
Eksāmeni  
Matemātika 2.kursa beigās
Latviešu valoda un literatūra 2.kursa beigās
Vēsture 2.kursa beigās
Angļu valoda vai krievu valoda 2.kursa beigās
Kvalifikācijas eksāmens 2.kursa beigās

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem