Eņģeļu egle (05.12.2018.)
4. decembrī Driksas ielas gājēju posmā tika iedegta labdarības akcijas... " id="gal2_nright2621"...
ERASMUS+EPICERIE FINE 2017-1-FRO1-K219037314_2PROJECT (04.12.2018.)
Jelgavs Amatu vidusskolas komanda skolas direktores Edītes Bišeres...
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāju specialitātes audzēkņi piedalās Tech Industry 2018 (30.11.2018.)
No 29. novembra līdz 1. decembrim Ķīpsalā notika  Baltijā lielākā... " id="gal2_nright2611"...

PIEVIENOJIES

Iegūstama kvalifikācija: Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists, 3. profesionālās kvalifiokācijas līmenis
Iepriekšēja izglītība: pamatizglītība
Macību ilgums: 4 gadi

Mācību priekšmeti Mācību slodze kopā
Vispārizglītojošie priekšmeti  
Latviešu valoda un literatūra 525
Svešvaloda (angļu) 353
Saskarsme 79
Matemātika 491
Lietišķā informātika 106
Dabaszinības 114
Biznesa ekonomiskie pamati 102
Vēsture 206
Politika un tiesības 90
Vides mācība 76
Sports 254
Profesionālie mācību priekšmeti
 
Maizes cepšanas tehnoloģija 674
Konditorejas izstrādājumu tehnoloģija 621
Izejvielas un materiāli 162
Iekārtas un darba aizsardzība 148
Krāsu mācība un noformēšana 153
Ražošanas organizācija un uzskaite 207
Mikkrobioloģija un uztura higiēna 132
Lietišķā svešvaloda 135
Praktiskās mācības maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanā 180
Kvalifikācijas prakse 960
Kopā
5768

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem