Eņģeļu egle (05.12.2018.)
4. decembrī Driksas ielas gājēju posmā tika iedegta labdarības akcijas... " id="gal2_nright2621"...
ERASMUS+EPICERIE FINE 2017-1-FRO1-K219037314_2PROJECT (04.12.2018.)
Jelgavs Amatu vidusskolas komanda skolas direktores Edītes Bišeres...
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāju specialitātes audzēkņi piedalās Tech Industry 2018 (30.11.2018.)
No 29. novembra līdz 1. decembrim Ķīpsalā notika  Baltijā lielākā... " id="gal2_nright2611"...

PIEVIENOJIES

Iegūstama kvalifikācija: Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs
Iepriekšēja izglītība: pamatizglītība
Īstenošanas ilgums: 4 gadi

Mācību priekšmeti Mācību slodze kopā
Vispārizglītojošie priekšmeti  
Latviešu valoda un literatūra 427
Angļu valoda (pirmā svešvaloda) 260
Krievu valoda (otrā svešvaloda) 100
Saskarsme 56
Matemātika 325
Informātika 100
Fizika 138
Ķīmija 114
Ekonomika 175
Vēsture 193
Vides zinības 104
Profesionālie mācību priekšmeti
 
Metālapstrādes darbu tehnoloģija 332
Pielaides un tehniskie mērījumi 169
Materiālmācība 86
CNC darbgaldu iestatīšanas tehnoloģija 148
CNC darbgaldu tehnoloģiskā procesa programmēšana 174
Programmējamo loģisko kontroleru vadības tehnoloģija 76
Ražošanas procesu automatizācija 156
Datormācība 134
Jaunākās tehnoloģijas 140
Rasēšana 162
Praktiskās mācības 1001
Sports 238
Kvalifikācijas prakse 960
Kopā
5768

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem