Iegūstama kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Iepriekšēja izglītība: pamatizglītība
Īstenošanas ilgums: 4 gadi

Mācību priekšmeti Mācību slodze kopā
Vispārizglītojošie priekšmeti  
Latviešu valoda un literatūra 486
Svešvaloda 270
Saskarsme 84
Matemātika 558
Lietišķā informātika 102
Dabaszinības 144
Biznesa ekonomiskie pamati 112
Vēsture 300
Vides mācība 104
Profesionālie mācību priekšmeti
 
Komercdarbības pamati 447
Mazumtirdzniecības darba organizācija 90
Preču piegāde 60
Finanses 63
Saimnieciskās darbības analīze 84
Tirgzinības un reklāma 256
Darījumu matemātika 32
Finansu grāmatvedība 224
Vadības grāmatvedība 126
Pārtikas preču prečzinība 189
Nepārtikas preču prečzinība 134
Preču pārdošanas tehnoloģija 150
Darba un saistību tiesības 92
Lietvedība 63
Mācību veikals 114
Praktiskās mācības preču pārdošanā 180
Lietišķā svešvaloda 84
Sports 252
Kvalifikācijas prakse 968
Kopā
5768

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem