Iegūstama kvalifikācija: Frizieris, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Iepriekšēja izglītība: pamatizglītība
Īstenošanas ilgums: 3 gadi

Mācību priekšmeti Mācību slodze kopā
Vispārizglītojošie priekšmeti  
Latviešu valoda un litertūra 202
Svešvaloda 121
Saskarsme 41
Matemātika 202
Lietišķā informātika 40
Ķīmija 41
Vēsture 81
Biznesa pamati 80
Politika un tiesības 41
Profesionālie mācību priekšmeti
 
Friziera darba tehnoloģija 388
Materiālmācība 104
Tēltājmākslas pamati 132
Dekoratīvā kosmētika 144
Sanitārija un higiēna 61
Frizūru attīstības vēsture 106
Cilvēka mata un ādas anatomija 52
Darba aizsardzība 50
Praktiskās mācības 1344
Sports 192
Kvalifikācijas prakse 840
Kopā
4262

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem