Rakstniekam E.Virzam veltītais konkurss

2018. gada 27. decembrī apritēs 135 gadu, kopš dzimis latviešu rakstnieks, atdzejotājs Edvarts Virza, kura vārds un darbi  pēc Otrā pasaules kara tika noklusēti vairāk nekā četrdesmit gadu.

Godinot Edvarta Virzas devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru , UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju , Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību organizēja  literāro un pētniecisko darbu, kā arī pārspriedumu konkursu. Tajā piedalījās arī Jelgavas Amatu vidusskolas frizieru 3.kursa audzēknes  Zane Ozola un Dace Kārkliņa ar pētniecisko darbu “Mani meklējumi un atradumi Edvarta Virzas poēmā “Straumēni”” un ieguva galveno balvu “EZĪŠA KAUSU” . Pētnieciskā darba vadītāja un konsultante – latviešu valodas un literatūras skolotāja Velga Launaga.
Konkursa darbus izvērtēja žūrijas komisija:
Mārīte Milzere – filoloģijas maģistre, mācību grāmatu autore,
Dace Ozoliņa – VISC Mentoringa un efektīvas pārvaldības  struktūrvienības vadītāja,
Kaspars Špūle–VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents,
Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja,
Ligita Mežkalne – dzejniece, Kuldīgas 2.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja,
Lilita Mačtama – Kuldīgas novada Izglītības nodaļas speciāliste.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem