Krāšņākie mirkļi "Baltic Beauty" (12.11.2019.)
Izstāžu zālē “Ķīpsala” no 8.novembra līdz 10.novembrim notika...
Lāpu gājiens (12.11.2019.)
" id="gal2_nright2790"...
Aptauja jauniešu vidū par Jelgavas pilsētu (24.10.2019.)
    Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno projektu...

PIEVIENOJIES

Profesionālā kvalifikācija ir iegūta
Šonedēļ Jelgavas Amatu vidusskolā 29 audzēkņi ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenus specialitātē un  ieguvuši profesionālo kvalifikāciju. Eksāmenu rezultāti liecina par teicamām sekmēm, lieliskām kompetencēm, kuras ir iegūtas mācoties skolā un apgūstot profesijā nepieciešamās zināšanas un prasmes. 
10 viesmīļi, 10 grāmatveži un 9 datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāji varēs uzsākt savu profesionālo karjeru dažādos Jelgavas un Latvijas uzņēmumos.
Jaunieši ir ieguvuši profesionālo izglītību mācoties pusotru gadu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana

Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", kā arī saņemot mērķstipendiju projekta ietvaros.
>
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem