Pirmais izlaidums darba vidē balstītas izglītības ieguvē sadarbojoties Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas Amatu vidusskola” un uzņēmumam SIA „DINEX LATVIA”
2014. gada 7. novembrī uzņēmumā SIA „DINEX LATVIA” notika pirmais Jelgavas Amatu vidusskolas izlaidums datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāju specialitātē, kura tika apgūta darba vidē balstīta mācību procesa ietvaros. Skolu absolvēja 9 jaunieši. Izglītības programmas „Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju „datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs”  teoriju jaunieši apguva Jelgavas Amatu vidusskolā, bet praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi uzņēmumā SIA „DINEX LATVIA”. 2013. gada 13. janvārī mācības ir uzsākuši vēl 13 audzēkņi iepriekš minētajā izglītības programmā apgūstot to, kā darba vidē balstītu izglītības procesu.
Izlaiduma norisē piedalījās arī Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs A. Rāviņš, Mašīnbūves un Metālapstrādes rūpniecības asociācijas priekšsēdētāja vietnieks A. Lejiņš, centralizētā profesionālā kvalifikācijas eksāmena komisijas pārstāvis – SIA “SIGNUM” ražošanas klientu konsultants A. Upenieks.
Jelgavas Amatu vidusskola darbu pie darba vidē balstīta izglītības procesa ieviešanas turpinās sadarbībā ar uzņēmumu SIA „DINEX LATVIA”. 2014. gada 1. septembrī mācības darba vidē balstītā izglītības procesā sadarbībā ar uzņēmumu SIA „DINEX LATVIA” uzsāka jau 11 audzēkņi Eiropas Sociālā fonda projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.
>
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem