Erudīts 2019 (15.02.2019.)
14. februārī Jelgavas Amatu vidusskolā notika erudīcijas konkurss ”Erudīts... " id="gal2_nright2658"...
2019. gada 12. februārī mazumtirdzniecības komercdardarbinieku 3. kursa audzēkņi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kuru vadīja Eiropas Brīvprātīgā projekta dalībnieki (15.02.2019.)
Sadarbība ar “ERASMUS +” programmu Eiropas brīvprātīgā darba projektu...
Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un uzņēmumu darba vidē balstītu (DVB) mācību vadītāju “ēnu dienas” metālapstrādes jomā (05.02.2019.)
Ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu AHK laikā no 5.11. līdz...

PIEVIENOJIES

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāju specialitātes audzēkņi piedalās Tech Industry 2018

No 29. novembra līdz 1. decembrim Ķīpsalā notika  Baltijā lielākā starptautiskā metālapstrādes un mašīnbūves izstāde "Tech Industry 2018", kurā ar savu stendu piedalījās arī Jelgavas Amatu vidusskola.

>

Stendā darbojās datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes grupu audzēkņi un pedagogi. Stāstījām par skolas mācību programmām, tikāmies ar darba devēju pārstāvjiem un skolas absolventiem. Izstādes gaitā bija iespēja iepazīties ar modernām tehnoloģijām nozarē un redzēt jaunākās iekārtas darbībā. Guvām vērtīgu ierosmi turpmākajam mācību darbam.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klase


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem