Latvijas dižtorte
Konditorejas izstrādājumu ražotnei SIA „Drusti” tika piedāvāts Latvijas dzimšanas dienas svētkos izveidot Latvijā lielāko torti.
SIA „Drusti” izveidotajā 8 konditoru komandā 5 bija bijušie un esošie Jelgavas Amatu vidusskolas skolotājas Guntas Briedes konditoru grupu audzēkņi - Ilze Pilka, Laima Bauble, Signe Ozola Ozoliņa, Elīna Gindra un  konditoru grupas 3. kursa audzēknis Mārtiņš Veiss, kuri pagatavoja un izveidoja 1,3 tonnu smagu torti. Ikkatrs Latvijas iedzīvotājs un svētku dalībnieks 18. novembrī Rīgā, Esplanādē varēja  baudīt dižtortes gabaliņu.
Skolotāja Gunta Briede priecājas gan par bijušo audzēkņu, gan tagadējā audzēkņa Mārtiņa Veisa profesionālajiem sasniegumiem.
>
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem