Iegūta profesionālā kvalifikācija

Jelgavas Amatu vidusskolas 11 audzēkņi, kuri apguva "Jauniešu garantijas" projektā ārodizglītības programmu metālapstrādē,   ir sekmīgi nokārtojuši  kvalifikācijas eksāmenu un ieguvuši atslēdznieka kvalifikāciju. Ar Jauno gadu jaunie speciālisti sāks strādāt Jelgavas un citu Latvijas pilsētu metālapstrādes uzņēmumos. 

>
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem