22. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolu apmeklēja Florences IPSSEOA Bountalenti vidusskolas un Rīgas 34. vidusskolas audzēkņi
22. aprīlī Jelgavas Amatu vidusskolu apmeklēja  Florences IPSSEOA Bountalenti vidusskolas  un Rīgas 34. vidusskolas audzēkņi. Rīgas 34. vidusskola uzaicināja Jelgavas Amatu vidusskolu piedalīties projekta „Vediet jaunatni uz multilingvismu” īstenošanā.
Jauniešiem no Itālijas un Rīgas bija iespējams darboties pavāru pedagogu Ainas Tālumas, Ligitas Ziemeles, franču vieslektora Bruno Šaperona un maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu pedagoga Guntas Briedes vadītajās meistarklases nodarbībās. Meistarklases paraugdemonstrējumos aktīvi iesaistījās maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu 1. kursa audzēkņi, kuri Itālijas un Rīgas jauniešiem atklāja beķerejas izstrādājumu gatavošanas meistarstiķus.
Paldies pedagogiem Ainai Tālumai, Ligitai Ziemelei, Guntai Briedei, franču vieslektoram Bruno Šaperonam, kā arī pavāru, viesmīļu un maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu 1. kursa audzēkņiem par ieguldīto darbu meistarklases paraugdemonstrējumu prezentācijā.
>
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem