Aktuālie projekti RSS
Skolēnu pieredzes apmaiņa sadarbības attīstībai un stiprināšanai profesionālajā izglītībā (projekta nr. NP JP-2015/10206) ( 12. maijs 15:48 )

Jelgavas amatu vidusskola sadarbībā ar Keudas profesionālo koledžu (Somija) un Pērnavas profesionālās izglītības centru (Igaunija) īsteno Nordplus Junior 2015 programmas finansētu projektu “Skolēnu pieredzes apmaiņa sadarbības attīstībai un stiprināšanai profesionālajā izglītībā”.

   Projekta mērķis ir celt kvalitāti, attīstīt radošumu un inovācijas Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu un Konditoru specialitāšu mācību programmās.  
   Projekta īstenošanas laiks ir no 2016.gada janvāra līdz jūnijam. Šajā laikā Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu un Konditoru specialitāšu 15 skolēni un 3 pedagogi piedalījās 3 apmaiņas vizītēs, kas tika organizētas katrā no projekta partnerorganizācijām.
   Vizīšu laikā skolēni un pedagogi dalījās pieredzē gan ar teorētiskajām zināšanām, gan ar praktiskajām iemaņām, ieguva jaunus draugus, uzlaboja svešvalodu prasmes un iepazina partnerorganizāciju valstu kultūru. 
   Projekta budžets ir 14 010,00 EUR (100% Nordplus Junior programmas finansējums). 

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem