Erasmus+ mobilitātes prakse Como ezera krastā, Itālijā. (17.04.2019.)
2019. gada 17. martā ēdināšanas pakalpojumu specialitātes grupas audzēknis Ivoļijs...
ERASMUS plus noslēgums Parīzē (16.04.2019.)
Jelgavas Amatu vidusskolas komanda: Elīna Kiseļova, Elvita Agnija Čikute, Kristīne...
INTERNATIONAL CULINARY AND SERVICE COMPETITION 6th Wellness & Zero Waste (08.04.2019.)
Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu specialitātes PAVĀRS 1 kursa...

PIEVIENOJIES
Profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 31. augustam izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Uzņemšana notiek 30 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt 1 gada laikā bez maksas.

Jaunieši, kas vēlas pieteikties mācībām, var būt vakarskolas skolēni, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās augstskolā. Potenciālie audzēkņi var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Jāņem vērā, ka jaunieši nevar būt nodarbināti, atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti. Lai pieteiktos mācībām, nepieciešama pamatizglītība, vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā izglītība.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams.

Jauniešu garantijas profesiju klāsts pirms katras uzņemšanas tiek saskaņots ar darba devējiem, un šoreiz to sarakstā ir tādas darba tirgū pieprasītas profesijas kā lietvedis, šuvējs, apdares darbu strādnieks, kokapstrādes iekārtu operators, manikīra un pedikīra speciālists, frizieris, vizāžists, lokmetinātājs, atslēdznieks, virpotājs, zobārsta asistents, māsas palīgs, dārzkopis, fotogrāfs, kā arī pavāra palīgs, konditora palīgs un citas profesijas. 

Pieteikšanās norit 21 profesionālās izglītības iestādē visā Latvijā līdz 31. augustam. Ar Jauniešu garantijas uzņemšanas noteikumiem, mācību priekšrocībām un visām profesijām var iepazīties VIAA mājaslapā: 


UZŅEMŠANA
– JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ
 
nestrādājošiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī


1 gada izglītības programma (2. kvalifikācijas līmenis) tiek īstenota no 13. jūnija (pieteikšanās līdz 31. augustam)

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA KVALIFIKĀCIJA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
Metālapstrāde Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Metālapstrāde  Atslēdznieks Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Metālapstrāde Frēzētājs Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Metālapstrāde Virpotājs Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Ēdināšanas pakalpojumi Konditora palīgs Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs Pēc 9. klases
(no 17. gadu vecuma)
Frizieru pakalpojumi Frizieris Pēc 12. klases
Dekoratīvā kosmētika Vizāžists Pēc 12. klases


Iesniedzamie dokumenti:
✔  iesniegums (skolas veidlapa)
✔  aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās)
✔  izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
✔  sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
✔  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
✔  4 fotokartītes 3x4 cm
✔  pases kopija (uzrādot oriģinālu)
 
Dokumentus pieņem:
no 2018. gada 13. jūnija līdz 2018. gada  31. augustam ar mācību ilgumu 1 gads, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, Jelgavā, Akadēmijas ielā 25

 
Tālrunis uzziņām: 63022610; 63020305
e-pasts uzziņām:
 
UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der TEV?

Jā, ja:
✔  esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
✔  esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
✔  esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:
✔  būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
✔  vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:
✔  vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
✔  ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
✔  vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama?
✔  1 gada izglītības programmās (2. kvalifikācijas līmenis (2.PKL/3.LKI)) vari uzsākt mācības, ja Tev ir pamatizglītība, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 9. vai 12. klases).

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?
 
Mācību laikā:
✔  būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
✔  saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
✔  varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
✔  saņemsi karjeras atbalsta pasākumus,
✔  nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
✔  atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
✔  papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
 
Kvalifikācijas prakses laikā:
✔  15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
✔  apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
✔  apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu,
✔  nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
 
Sīkāka informācija : www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

Elīnai Skrindževskai ir tikai 22 gadi, bet jau divas profesijas un vērtīga starptautiskā pieredze, pārstāvot Latviju pasaules mērogā. Vispirms viņa Jelgavas Amatu vidusskolā četru gadu garumā ieguva tērpu stila speciālista profesiju, bet pirms pāris mēnešiem vēlreiz absolvēja skolu, pusotra gada laikā kļūstot par apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālisti programmā Jauniešu garantija.

 


Jelgavniecei Annai Pinkauskai ir tikai 22 gadi, bet jau divas profesijas, kas ļauj nopelnīt un, kā atzīst viņa pati, padarīt savus klientus laimīgākus un skaistākus. Viņa ir friziere un vizāžiste. Anna turpina mērķtiecīgi īstenot savus sapņus un ir ceļā uz trešo profesiju - mācās par grāmatvedi, lai liktu lietā gan savas, gan vīra prasmes, veidojot ģimenes uzņēmumu. 
Visu profesiju apgūšanā Anna devusi priekšroku mācībām Jelgavas Amatu vidusskolā, tajā skaitā divas no tām - programmā Jauniešu garantija. Annai tā bijusi lieliska iespēja iegūt jaunas, darba tirgū pieprasītas prasmes īsā laikā un savienot mācības ar darbu, jo neierobežo normēts darba laiks.

Projekta Jauniešu garantija 41 audzēknis absolvē Jelgavas Amatu vidusskolu. Audzēkņi ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju “pavārs”, “frizieris”, “vizāžists”. Daži jaunieši ir gatavi veidot savus mazos uzņēmumus, un citi ir gatavi doties strādāt uz Jelgavas un citu pilsētu uzņēmumiem.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem