2019. gada vasarā paredzēta Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana 40 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt pusotra gada laikā bez maksas. Mācībām varēs pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Mācību laikā ir iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, tiek nodrošināta apmaksāta kopmītne un mācību līdzekļi, savukārt mācību noslēgumā - kvalifikācijas prakse 15 nedēļu garumā.


UZŅEMŠANA
– JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ
 

1,5 gadīga izglītības programma (3. kvalifikācijas līmenis) tiek īstenota no 10. jūnija (pieteikšanās līdz 30. augustam)

 

 Izglītības programmas nosaukums un kods Piešķirtā profesionālā kvalifikācija Iepriekšējā izglītība (klases) Īstenošanas
laiks
Uzņemto izglītojamo skaits
2019./2020.m.g.
Restorānu pakalpojumi
35b811041
Viesmīlis 12 1,5 gads 16
Metālapstrāde
35b521011
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs 12 1,5 gads 16
Grāmatvedība
35b344021
Grāmatvedis 12 1,5 gads 16
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
35b542021
Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists 12 1,5 gads 16
Ēdināšanas pakalpojumi 35b811021 Pavārs 12 1,5 gads 16
Ēdināšanas pakalpojumi 35b811021 Konditors 12 1,5 gads 16
Frizieru pakalpojumi
35b815021
Frizieris-stilists 12 1,5 gads 16
Skaistumkopšanas pakalpojumi
35b815011
Vizuālā tēla stilists 12 1,5 gads 16


Iesniedzamie dokumenti:
✔  iesniegums (skolas veidlapa)
✔  aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās)
✔  izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
✔  sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
✔  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
✔  4 fotokartītes 3x4 cm
✔  pases kopija (uzrādot oriģinālu)
 
Dokumentus pieņem:
no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada  30. augustam ar mācību ilgumu 1,5 gads, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, Jelgavā, Akadēmijas ielā 25

 
Tālrunis uzziņām: 63022610; 63020305
e-pasts uzziņām:
 
UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der TEV?

Jā, ja:
✔  esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
✔  esi ieguvis vismaz vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments, taču Tev var būt iegūta arī augstākā izglītība;
✔  esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā.

Tu vari:
✔  būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
✔  vienlaikus studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:
✔  vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā;
✔  ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas.
✔  vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā;
✔  ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešana?:
✔  1,5 gada profesionālās izglītības programmās, kuras atbilst 3./4. profesionālās kvalifikācijas līmenim (3.PKL/4.PKL), vari uzsākt mācības, ja Tev ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība.


Kur jāpiesakās mācībām?

 ✔  Kādā no 22 profesionālās izglītības iestādēm, kas piedāvā mācības Jauniešu garantijas programmās, iesniedzot nepieciešamos izglītības dokumentus līdz 2019. gada 30. augustam. Pilns profesiju un izglītības iestāžu saraksts šeit.

MĀCĪBU PRIEKŠROCĪBAS: Kādus labumus vari saņemt profesijas laikā? der TEV?

Mācību laikā:
✔  būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
✔  saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
✔  varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
✔  nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
✔  atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
✔  papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.


Kvalifikācijas prakses laikā:

✔  15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
✔  apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
✔  apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu,
✔  nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Elīnai Skrindževskai ir tikai 22 gadi, bet jau divas profesijas un vērtīga starptautiskā pieredze, pārstāvot Latviju pasaules mērogā. Vispirms viņa Jelgavas Amatu vidusskolā četru gadu garumā ieguva tērpu stila speciālista profesiju, bet pirms pāris mēnešiem vēlreiz absolvēja skolu, pusotra gada laikā kļūstot par apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālisti programmā Jauniešu garantija.

 


Jelgavniecei Annai Pinkauskai ir tikai 22 gadi, bet jau divas profesijas, kas ļauj nopelnīt un, kā atzīst viņa pati, padarīt savus klientus laimīgākus un skaistākus. Viņa ir friziere un vizāžiste. Anna turpina mērķtiecīgi īstenot savus sapņus un ir ceļā uz trešo profesiju - mācās par grāmatvedi, lai liktu lietā gan savas, gan vīra prasmes, veidojot ģimenes uzņēmumu. 
Visu profesiju apgūšanā Anna devusi priekšroku mācībām Jelgavas Amatu vidusskolā, tajā skaitā divas no tām - programmā Jauniešu garantija. Annai tā bijusi lieliska iespēja iegūt jaunas, darba tirgū pieprasītas prasmes īsā laikā un savienot mācības ar darbu, jo neierobežo normēts darba laiks.

Projekta Jauniešu garantija 41 audzēknis absolvē Jelgavas Amatu vidusskolu. Audzēkņi ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju “pavārs”, “frizieris”, “vizāžists”. Daži jaunieši ir gatavi veidot savus mazos uzņēmumus, un citi ir gatavi doties strādāt uz Jelgavas un citu pilsētu uzņēmumiem.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem